/ We know how

Data driven organization — czym jest i jakie niesie za sobą korzyści?

Dane to nadal jeden z najbardziej popularnych tematów dyskusji biznesowych – zwłaszcza w tych największych organizacjach, choć tak naprawdę wcale nie o wielkość przedsiębiorstwa czy liczbę zatrudnionych pracowników tu chodzi. Dlaczego? Oczywiście dlatego, że dane pozwalają optymalizować, napędzać, rozwijać, transformować i wiele więcej. Dane to furtka do nowych możliwości. Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia biznesowa, która wskazuje sposoby ich wykorzystania. Właśnie dlatego firmy na całym świecie intensywnie inwestują w rozwiązania do pozyskiwania, przechowywania i analizowania danych. Jednak sama technologia to oczywiście nie wszystko. Równie ważna, jeśli nie ważniejsza od rozwiązaniach technicznych, jest kultura organizacyjna, strategia czy podejście do danych.

 

Firmy, które stawiają dane w centrum swojej strategii rozwojowej, które opierają na danych podejmowane na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej decyzje, które wykorzystują dane, żeby wprowadzać na rynek nowe produkty, usługi i budować nowe modele biznesowe, określa się mianem data driven albo organizacjami opartymi na danych.

 

 

Czym są data driven organization? 

 

Już w 2018 roku analitycy Forrester Research pisali o organizacjach insights-driven, które rosły w tempie blisko 30% rocznie. Te firmy były w radykalny sposób skoncentrowane na klientach i wykorzystywały dane do budowania przewagi konkurencyjnej.

Oczywiście nie ma jednej powszechnie akceptowanej definicji. Można jednak wskazać kilka cech, które decydują o tym, że o organizacji powiemy data-driven. Jedną z nich jest wykorzystywanie danych. Nie chodzi przecież o samo gromadzenie. Celem organizacji opartej na danych nie jest posiadanie jak największej ich ilości, ale ich praktyczne wykorzystanie do osiągania celów biznesowych. Jeśli więc dane stanowią faktyczną podstawę wielu podejmowanych w firmie decyzji, jeśli zgromadzone zasoby danych są wnikliwie analizowane, to możemy powiedzieć, że jest to organizacja data driven.

Ważną cechą charakterystyczną takich firm jest demokratyzacja danych, przez co należy rozumieć, że dane i możliwości ich analizowania są szeroko udostępniane w organizacji i nie ograniczają się wyłącznie do wąskich szeregów menedżerów najwyższego szczebla. Data driven oznacza, że opisane powyżej podejście do danych stanowi fundament kultury organizacyjnej. W takiej kulturze dane stają się łącznikiem wszystkich inicjatyw, nowych projektów i ułatwiają współpracę zespołów, których członkowie pochodzą z różnych działów przedsiębiorstwa.

 

 

Dlaczego nowoczesne firmy powinny być oparte na danych? 

 

W tym momencie należałoby jeszcze zapytać: ale po co to wszystko? Dlaczego warto w ogóle podejmować wysiłki związane z budowaniem organizacji data driven. Otóż wiele wskazuje na to, że organizacje, które opierają się na danych radzą sobie na rynku znacznie lepiej od konkurentów którzy tego nie robią. Jeff Bezos, szef Amazon przekonuje, że kluczowe znaczenie dla biznesu, zwłaszcza w przypadku dużych organizacji, mają nie tyle decyzje słuszne co decyzje szybko podejmowane. Czy można jednak szybko podejmować racjonalne decyzje bez powszechnego w skali organizacji dostępu do wniosków płynących z analizy danych.

A to jest tylko początek. Dane pozwalają bowiem szybciej i bardziej adekwatnie reagować na zmieniającą się sytuację. Dane umożliwiają firmom nawiązywanie lepszych, trwalszych i bardziej znaczących relacji z klientami. To dane odkrywają nowe przestrzenie i możliwości rozwoju biznesu. Wreszcie dane pozwalają optymalizować i podnosić efektywność prowadzonego biznesu.

 

 

Zalety podejmowania decyzji w oparciu o dane

 

I znowu warto wrócić do wspomnianych słów Jeffa Bezosa poświęconych szybkości podejmowania decyzji. Liczy się bowiem nie tylko samo podejmowanie decyzji, ale także błyskawiczna ocena ich trafności i korygowanie kursu w przypadku podjęcia niewłaściwego wyboru. Tylko mając do dyspozycji dane, aktualne i kompletne, jesteśmy w stanie zarówno podejmować decyzje, jak również oceniać je i w razie potrzeby odpowiednio zmieniać.

Podejmowanie decyzji w ten sposób oznacza zarazem większą transparentność. Zawsze wiadomo bowiem, dlaczego podjęta została taka a nie inna decyzja. Wprowadza to większy porządek i sprawia, że pracownicy mają większe zaufanie do podejmowanych działań. Zespoły w organizacji działają sprawniej i lepiej współpracują.

Ostatecznie takie podejście ułatwia również późniejszą automatyzację i wykorzystanie jako wsparcia algorytmów sztucznej inteligencji – o płynących z tego korzyściach pisaliśmy na blogu już wcześniej.

 

 

Wskazówki dotyczące budowania kultury opartej na danych

 

Nie ma wątpliwości, że zawsze należy zaczynać z myślą o budowaniu odpowiedniej, data driven kultury organizacyjnej a nie od narzędzi technicznych. Te drugie mogą jednak skutecznie wspierać wdrażanie czy transformowanie tej pierwszej. Wybór narzędzi jest ogromny. Jeśli chcielibyście poznać te najbardziej popularne zachęcamy do zajrzenia do tekstu na naszym blogu Narzędzia do analizy danych biznesowych – lista najpopularniejszych.

Mając to na uwadze warto pamiętać o konieczności prowadzenia ciągłej edukacji dotyczącej danych w skali całej organizacji. Firma może być oparta na danych pod warunkiem, że umiejętności ich wykorzystania i dostęp do nich będą powszechne. Jednocześnie konieczne jest stałe angażowanie wszystkich pracowników w wykorzystywanie danych w codziennej pracy a przykład powinien płynąć z samej góry.

 

 

Jak zostać data driven organization? 

 

Nie ma chyba żadnych ograniczeń jeśli chodzi o wejście na ścieżkę prowadzącą do podejścia data driven. Praktycznie każda firma, niezależnie od wielkości, branży w której działa czy lokalizacji, może oprzeć swoją działalność na danych. Od czego zacząć? Choć może narzuca się, że pierwsze powinny być dane, to jednak należałoby zacząć od ludzi. To właśnie oni są prawdziwym motorem napędowym każdej organizacji i bez nich, żadne dane nam nie pomogą.

Nie można oczekiwać, że pracownicy z dnia na dzień staną się ekspertami od danych i zaczną z nich korzystać. Brak odpowiednich kompetencji jest jednym z największych wyzwań przed jakimi stają organizacje chcące opierać się na danych. Dążenie do celu, jakim będzie powszechne wykorzystywanie danych musi więc uwzględniać wiele działań cząstkowych z których jednym będzie szeroka edukacja a z drugiej wdrażanie samoobsługowych, intuicyjnych narzędzi. Dobrze, żeby wszystkie te działania były koordynowane, a zatem dobrym pomysłem będzie ustanowienie funkcji CDO, czyli Chief Data Officer.

Wreszcie na koniec trzeba wspomnieć o technologii i samych danych. Mając już plan na edukację pracowników i budowanie kultury data driven, musimy pomyśleć również o tym, żeby dane były zawsze aktualne, a najlepiej dostarczane w czasie rzeczywistym.

Jeśli wszystko to weźmiemy pod uwagę, zadanie jakim jest budowanie organizacji data driven i uczynienie z danych fundamentu biznesu, choć nie stanie się od razu proste, z pewnością będzie nieco łatwiejsze.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!