/ We know how

Czym zajmuje się Cloud Native Computing Foundation?

Cloud Native Computing Foundation jest jedną z najważniejszych organizacji non-profit w branży technologicznej. Jeden z jej celów to promocja podejścia cloud native i rozwój rozwiązań typu open source. Czym jeszcze zajmuje się taka organizacja?

 

 

Skąd wzięło się Cloud Native Computing Foundation (CNCF)?

 

Cloud Native Computing Foundation (CNCF) to powstała w 2015 roku organizacja non-profit założona przez Linux Foundation. Poza nią do członków-założycieli należały takie firmy jak Google, CoreOS, Huawei czy IBM. W 2023 roku do CNCF należało 710 członków o różnym statusie i 90 firm pełniących rolę użytkowników końcowych oraz stale wspierających działanie organizacji.

Jej główne cele to rozwijanie i promowanie technologii cloud native, czyli podejścia do projektowania, wdrażania i zarządzania aplikacjami opartymi o chmurę. Oprócz tego zajmuje się koordynacją działań w ramach ekosystemu cloud native, promuje otwarte standardy i wspiera rozwoj projektów z tego obszaru.

 

 

Do kogo należy CNCF?

 

CNCF jest jednym z podmiotów związanych z Linux Foundation. Dzięki temu może korzystać z doświadczenia i zasobów fundacji Linuxa oraz współpracować z przedstawicielami innych projektów open source, co przyczynia się do dalszego rozwoju i promocji technologii cloud native.

Linux Foundation powstała w 2000 roku i jest organizacją non-profit zajmująca się promocją, ochroną i rozwojem oprogramowania open source. Wspiera i koordynuje różne projekty tego typu, propaguje ideę wolnego oprogramowania oraz współpracuje i koordynuje działania między różnymi podmiotami związanymi z tym obszarem.

W skład Linux Foundation, poza CNCF, wchodzą również inne organizacje i projekty, które wspierają rozwój i promocję wolnego oprogramowania oraz innych technologii. Członkami lub partnerami Linux Foundation są m.in. tacy giganci rynku telekomunikacyjnego jak Microsoft, Meta czy Intel. Fundacja prowadzi wiele projektów korzystających z otwartych standardów i technologii. Wymienić można np. Open Container Initiative, Automotive Grade Linux czy Hyperledger.

 

 

Co robi CNCF?

 

CNCF rozwija i promuje technologię cloud native, co osiąga m.in. przez koordynację wielu projektów open source i nadzoruje ich rozwój. Zajmuje się też wsparciem dla społeczności skupionej wokół nich oraz angażuje się w promocję otwartych standardów związanych z technologiami cloud native.

Do zadań CNCF należy też organizacja szkoleń i konferencji – odbywają się one z reguły dwa razy do roku w Europie i Ameryce Północnej pod nazwą KubeCon + CloudNativeCon. Organizacja prowadzi też mentoring dla początkujących użytkowników oraz zapewnia dostęp do narzędzi i zasobów.  Poza tym aktywnie promuje różnego rodzaju technologie chmurowe na całym świecie oraz współpracuje z organizacjami z wielu branż, aby zwiększyć świadomość na temat technologii cloud native i korzyści płynących z jej zastosowania w środowisku pracy.

Inne cele CNCF obejmują m.in. wspieranie innowacyjności w przedsiębiorstwach, co niejednokrotnie wiąże się z wdrożeniem w nich nowoczesnej architektury w duchu cloud native. Jest to szczególnie widoczne w zakresie upowszechniania tego podejścia w procesach automatyzacyjnych firm.  CNCF zrzesza w sobie wiele znaczących projektów. Poza Kubernetesem, który jest jednym z najważniejszych projektów organizacji, wymienić należy:

  • Envoy,
  • Jaeger,
  • Linkerd,

Powyższe rozwiązania zostały już z sukcesem wdrożone, ale CNCF zajmuje się również inkubacją projektów. Do najbardziej znanych należą: Cilium, Cortex czy Notary.

 

 

Kubernetes a CNCF

 

CNCF jest silnie związana z konteneryzacją i jest jedną z wiodących organizacji w tej dziedzinie. W 2014 roku, jeszcze przed stworzeniem organizacji, powstał Kubernetes, który stał się jednym z najważniejszych narzędzi w dziedzinie cloud native.

Kubernetes jest platformą do zarządzania i orkiestracji kontenerów, która umożliwia wdrażanie, skalowanie i zarządzanie aplikacjami w środowiskach chmurowych. Kontenery można rozumieć dosłownie – są to „pojemniki”, w których znajdują się aplikacje lub ich części. Dzięki nim oprogramowanie można dzielić na mniejsze i poręczniejsze elementy, dzięki czemu zarówno ich tworzenie, jak i zarządzanie już gotowymi programami jest łatwiejsze.

Kubernetes jest jednym z najważniejszych projektów w ramach CNCF. Jest też często zestawiany z równie popularnym Dockerem. Oba umożliwiają tworzenie kontenerów, ale trzeba pamiętać, że Docker służy do kreowania i zarządzania pojedynczymi kontenerami, zaś Kubernetes jest czymś w rodzaju systemu operacyjnego i organizuje pracę wielu kontenerów jednocześnie.

CNCF przejęła kontrolę nad projektem w 2015 roku i od tego czasu zajmuje się jego promocją oraz koordynuje rozwój. W ciągu kilku lat Kubernetes stał się jednym z najważniejszych projektów open source na świecie. Jest nie tylko powszechnie stosowany w wielu organizacjach, ale również stał się częścią takich platform chmurowych jak AWS, Microsoft Azure czy Google Cloud.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!