/ We know how

Czym zajmuje się administrator systemów informatycznych?

Systemy informatyczne to obecnie jeden z najistotniejszych elementów odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie procesów biznesowych w każdej firmie, bez względu na branżę. Dlatego też rola administratora systemu informatycznego zyskuje na znaczeniu i jest hojnie wynagradzana przez przedsiębiorstwa dysponujące rozbudowaną infrastrukturą IT. Kim dokładnie jest administrator systemu, co musi umieć i ile może zarobić na stanowisku?

 

 

Administrator systemów informatycznych – kim jest?

 

Kim dokładnie jest administrator systemów informatycznych? To specjalista IT, którego głównym zadaniem jest dbanie o ciągłość pracy firmy poprzez stałe nadzorowanie poprawnego działania całej infrastruktury informatycznej. W zależności od konkretnego przedsiębiorstwa – skali działania, liczby pracowników i mnogości systemów, administrator systemów informatycznych może być delegowany do pracy nad jednym, konkretnym systemem lub całą infrastrukturą, jeśli firma jest relatywnie mała.

Co należy do podstawowych obowiązków administratora systemów informatycznych? Przede wszystkim dbanie o odpowiednie działanie oprogramowania, realizowanie bieżących konserwacji i naprawiania problemów oraz pomoc innym pracownikom we wdrożeniu się w dany system. To jednak nie wszystko. Coraz częściej administratorowie systemów informatycznych muszą także szczególną uwagę poświęcić kwestii bezpieczeństwa systemu. Źle zabezpieczone, nieaktualne pod kątem najnowszych standardów narzędzia stają się ofiarą cyberataków. Jeśli firma nie chce lub nie ma zasobów potrzebnych do inwestycji w dział cyber-security, to właśnie administrator systemu informatycznego będzie odpowiedzialny za wprowadzanie wszystkich niezbędnych technicznych zabezpieczeń systemu. Nie zapominajmy także o kwestii przechodzenia z jednego narzędzia do drugiego. Administrator w takim przypadku najczęściej stanowi trzon zespołu odpowiedzialnego za migrację danych, integrowanie różnych systemów oraz wdrażanie wszelkich poprawek, które pozwolą zwiększyć efektywność realizowanych przez firmę procesów biznesowych.

 

 

Jakie wymagania trzeba spełnić, by zostać administratorem?

 

Jak zapewne doskonale wiemy, branża IT na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat rozwinęła się do tego poziomu, że każde konkretne stanowisko wymaga od kandydata nieco innego zestawu umiejętności. I tak też jest w przypadku administratora systemów informatycznych, od którego najczęściej oczekuje się znajomości nie tylko systemów operacyjnych Linux i Windows, ale też biegłej znajomości pracy z istotnymi z punktu widzenia zarządzania systemami informatycznymi serwerami aplikacyjnymi typu WebSphere, OAS i JBOSS. Równie istotną kompetencją jest praca z serwerami odpowiedzialnymi za sprawne i bezpieczne tworzenie archiwalnych bibliotek danych – Yosemite i ARCserve. To wymagania specyficzne, dedykowane właśnie temu stanowisku.

Nie oznacza to jednak, że administrator systemów informatycznych nie musi znać się na programowaniu. Znajomość PHP i XHTML będzie z pewnością traktowana jako duży atut, który pozwoli administratorowi projektować nowe rozwiązania czy aplikacji, tak bardzo niezbędne do usprawnienia pracy z obecnie stosowanym w firmie systemem informatycznym.

Nie możemy także zapomnieć o wymogu znajomości języka angielskiego na poziomie B2 oraz umiejętnościach miękkich. Praca administratora systemu informatycznego rzadko kiedy jest spokojna i polega na godzinach spędzonych na rozwiązaniu jednego, małego problemu. Administrator systemu informatycznego z reguły musi przyzwyczaić się do gaszenia pożarów, rozwiązywania problemów z systemem, które uniemożliwiają pracę, a co za tym idzie – hamują firmę przed realizacją swojej działalności. Praca pod presją czasu oraz szybkie przyswajanie nowej wiedzy to atuty, które pozwolą sprawdzić się w roli administratora systemów informatycznych.

 

 

Ile średnio zarabiają administratorzy?

 

Na jakie zarobki może średnio liczyć administrator systemów informatycznych? W tym aspekcie osoby aspirujące na tego typu stanowisko nie muszą martwić się o zarobki. Systemy informatyczne to trzon pracy każdej firmy, bez względu na sektor gospodarki. Często to właśnie od systemu informatycznego zależy, czy firma w odpowiedni sposób realizuje swoje obowiązki oraz jest w stanie z należytą jakością doprowadzić do skutku sprzedaż produktów i usług. Nie ulega więc wątpliwości, że tego typu systemy potrzebują stałej opieki ekspertów, którzy są w stanie na bieżąco utrzymywać ciągłość pracy.

Zgodnie z informacjami portalu wynagrodzenia.pl, mediana wynagrodzenia administratora systemu IT wynosi 7020 PLN brutto. Jest to stanowisko średniego poziomu, dlatego osoby na tym stanowisku mają oczywiście potencjał do zwiększenia wynagrodzenia. Dowodem na to jest mediana wynagrodzenia, jakie osiągane jest przez starszych administratorów systemów IT – odpowiednio 9000 PLN brutto. To oczywiście stawki przewidziane dla osób pracujących na umowie o pracę. Oznacza to, że potencjalna współpraca B2B pozwoli nieco zwiększyć finalne dochody administratora.

 

 

Jak wygląda dzień w pracy administratora systemów informatycznych?

 

Dzień pracy administratora systemów informatycznych? Ciężko w jednoznaczny sposób uśrednić, jak mógłby wyglądać typowy dzień admina w pracy. Z pewnością większość z nich odpowie jednym słowem – dynamicznie. Tak naprawdę jednak dzień w pracy i ilość obowiązków zależą od specyfiki firmy, wielkości zespołu osób administrujących systemy i samym poziomem skomplikowania infrastruktury IT.

W jednym przypadku administrator może przez cały dzień być zajęty obsługiwaniem ticketów związanych z problematycznym działaniem konkretnego modułu systemu. Innego dnia z kolei stabilne działanie systemu pozwala zająć się wdrożeniem nowych pracowników do pracy z systemem. Kolejny dzień to znowu gaszenie pożaru, podczas gdy zbliża się termin migracji dużej partii zasobów cyfrowych, co również należy do obowiązków administratora. Jednego możemy być pewni – aspirując do roli administratora systemu informatycznego, na pewno nie będziemy narzekać na nudę.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!