/ We know how

Czym jest T-SQL i gdzie można stosować ten język?


W tym artykule dowiesz się:

 • Jakie operacje na danych umożliwia język T-Scql
 • Czy pracę z językiem T-Sql można zautomatyzować
 • W czym T-Sql może nas wyręczyć w pracy z bazą danych
 • Jakie funkcje ma T-Sql i czym się one charakteryzują 

Transact-SQL, w skrócie T-SQL, to rozszerzenie popularnego języka SQL. Służy on do tworzenia konstrukcji takich jak zmienne, instrukcje warunkowe czy pętle bądź wyzwalacze, funkcje składowane w bazie i procedury. Za stworzenie tej technologii odpowiadało Sybase, a następnie zaimplementowano go do serwerów SQL tej firmy. W poniższym artykule szczegółowo tłumaczymy, czym jest T-SQL i gdzie można stosować ten język.

 

 

Do czego służy język SQL?

 

W pierwszej kolejności warto wskazać, do jakich celów wykorzystuje się SQL, czyli swego rodzaju pierwowzór dla T-SQL. SQL, Structuerd Query Language, to język zapytań wykorzystywany w relacyjnych bazach danych.

Wykorzystując go można realizować skomplikowane operacje na danych, takie jak wstawianie ich do tabeli, modyfikowanie, usuwanie lub pobieranie. Wszystko to można realizować w bardzo szybkim tempie, ponieważ stosuje się do tego celu specjalne komendy. Każdy programista baz danych musi wiedzieć, czym jest zagrożenie SQL Injection a także do czego służy rozszerzenie PDOZ kolei T-SQL to rozszerzenie języka SQL, które oferuje nieco więcej możliwości.

 

 

Czym jest T-SQL?

 

T-SQL, czyli Transact-SQL, to rozszerzenie języka SQL. Tę technologię można wykorzystywać do tworzenia funkcji, pętli i zmiennych. Wykorzystując go bez trudu stworzymy własne procedury, co jest niewątpliwie ogromnym ułatwieniem w codziennej pracy z bazą danych. Warto wiedzieć, że programista może także łączyć standardowy SQL z T-SQL, aby móc wykorzystać zalety obu technologii. T-SQL używany jest m.in. w MS SQL Server – jest to jeden z najbardziej znanych i renomowanych systemów służących do zarzadzania bazami danych na rynku.

Użytkownicy T-SQL mogą w 100% zautomatyzować zapytania do relacyjnej bazy danych. Wszystko to jest możliwe dzięki temu, iż to rozszerzenie jest wyposażone w:

 • obsługę błędów i wyjątków, 
 • instrukcje warunkowe,
 • wyzwalacze,
 • zautomatyzowaną obsługę transakcji. 

Za stworzenie rozszerzenia T-SQL odpowiadali inżynierowie firmy Sybase. Następnie technologię zaimplementowano do serwerów SQL tej firmy. Po jakimś czasie prawa do T-SQL zakupił globalny potentat technologiczny Microsoft.

Znajomość T-SQL jest szczególnie ważna dla specjalistów, którzy chcieliby znaleźć pracę związaną z administrowaniem bazami danych, data science i big query. Kandydaci, którzy mogą pochwalić się opanowaniem funkcjonalności tego rozszerzenia, z pewnością mają spore szanse na znalezienie wymarzonej pracy. 

 

 

Do czego służy język T-SQL?

 

Transact-SQL (T-SQL) to rozszerzenie SQL, które oferuje dostęp do wielu funkcjonalności, takich jak: kontrololowanie przepływu programów, tymczasowe przechowywanie wartości w zmiennych, warunkowe wykonywanie poleceń bądź przekazywanie parametrów do procedur składowych. T-SQL jest wykorzystywany w pracy z relacyjnymi bazami danych. 

Technologia ta jest pomocna w wykonywaniu takich operacji jak pobieranie danych z pojedynczego wiersza, wstawianie nowych wierszy czy pobieranie wielu wierszy. T-SQL posiada unikalne funkcje, które odróżniają go od pozostałych rozszerzeń SQL. Mianowicie:

 • T-SQL jest wyposażony w instrukcję BULK INSERT. Dzięki niej użytkownicy mogą importować pliki do tabeli bazy danych bądź przeglądać dane w wybranym przez siebie formacie.
 • T-SQL oferuje różne funkcje pomocnicze służące do przetwarzania ciągów znaków oraz przetwarzania danych. 

 

 

Gdzie możemy wykorzystywać T-SQL i jak działa on w praktyce?

 

T-SQL mogą wykorzystywać wszyscy specjaliści pracujący z relacyjnymi bazami, którzy realizują zaawansowane analizy danych. Jest to język zapytań, który jest stosowany przede wszystkim w Microsoft SQL Server. Pomaga on w wykonywaniu rozmaitych operacji, takich jak pobieranie danych z wierszy, wstawianie ich lub modyfikowanie.

Stosując język T-SQL ciąg poleceń bezpośrednio kierowany do serwera powinien być zakończony słowem kluczowym GO. Dodatkowo, realizacja ciągu poleceń na poziomie edytora jest prowadzona po wybraniu na klawiaturze przycisku F5. Pojedyncze instrukcje mogą kończyć się średnikiem, jednak brak średnika nie stanowi błędu. Dodatkowo, instrukcje można pisać w jednej linii. Programiści, którzy cenią sobie czytelność kodu, powinni jednak umieszczać każdą z instrukcji w oddzielnej linii oraz stosować wcięcia.

 

 

Typy funkcji w T-SQL

 

W T-SQL wyróżnia się cztery typy funkcji. Mianowicie:

 • Funkcje agregujące. Działają na zbiorze wartości, ale zwracają pojedynczą wartość.
 • Funkcje rankingu. Zwracają wartość rankingu dla każdego wiersza partycjonowania.
 • Funkcje zestawu wierszy. Zwracają obiekt, który może być użyty w miejscu odwołania do tabeli w instrukcji SQL.
 • Funkcje skalarne. Działają na jednej wartości i zwracają jedną wartość.

 

 

 Jakie są zalety T-SQL?

 

Rozszerzenie T-SQL posiada wiele atutów. Są one następujące:

 • Przetwarzanie zapytań jest wyjątkowo szybkie. Administrator danych korzystający z T-SQL może szybko pobierać dane z bazy oraz przetwarzać duże ilości danych. Wstawianie, usuwanie lub modyfikowanie danych przebiega bardzo sprawnie.
 • Pozwala na ogromną oszczędność czasu. T-SQL pozwala na napisanie programu, w którym wszystkie polecenia można przesłać do serwera w ramach jednej operacji, co jest ogromnym ułatwieniem.
 • Automatyzuje wiele czynności. 
 • Opanowanie jego funkcjonalności jest bardzo proste. T-SQL jest stosunkowo prosty, dlatego nauka stosowania go w praktyce nie jest czasochłonna.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!