/ We know how

Czym jest rozszerzenie PDO i jakie daje możliwości?

PHP to jeden z najpopularniejszych języków backendowych, który w dużej mierze odpowiada za logikę stron internetowych oraz aplikacji webowych. Ze względu na specyfikę tej technologii, potrzeba stałej komunikacji z bazami danych, stanowiła spory problem, ze względu na różne API i trudności w efektywnym pisaniu zapytań. Ten stan rzeczy został znacznie ułatwiony, głównie poprzez rozszerzenie PDO.

 

 

Czym jest biblioteka PDO w PHP?

 

Biblioteka PDO to prawdziwa rewolucja w obszarze bezproblemowej komunikacji z różnymi bazami danych. PHP Data Object to zaawansowany interfejs języka PHP, którego głównym celem jest sprawna komunikacja z różnymi systemami zarządzania bazami danych. Cała biblioteka została napisana obiektowo, co oznacza, że twórcy pozostawili do naszej dyspozycji wiele abstrakcyjnych klas.

Wiele osób twierdzi, że stabilna wersja biblioteki powstała wraz z aktualizacją PHP do wersji 5.1 na nowo wyznaczyła standardy bezpiecznego, szybkiego i wygodnego łączenia się z wieloma systemami DB bez obawy o to, że nasze zapytanie zostanie źle odtworzone w interpreterze.

 

 

Jakie możliwości daje korzystanie z PDO?

 

Biblioteka PHP Data Object skutecznie zastąpiła niespójny zestaw funkcji, który w przeszłości służył do komunikowania się z różnymi systemami baz danych. W ramach architektury PDO otrzymujemy dostęp do jednego scentralizowanego podsystemu wyposażonego w uniwersalne funkcje, a także obsługę wyjątków, co wyraźnie poprawia komfort pracy podczas nadarzających się błędów przy operacjach na bazach danych.

Co umożliwia nam biblioteka PDO? Przede wszystkim łatwe nawiązywanie połączenia z dowolną bazą danych, pobieranie żądanych danych, ich aktualizację, a także kończenie komunikacji. Wszystko to było w przeszłości możliwe, jednak do każdego systemu DB musieliśmy podchodzić w nieco inny sposób, a autorskie skrypty często pozbawione były solidnych zabezpieczeń. PDO gwarantuje wykorzystanie obiektów klasy PDO, które uniwersalnie współdziałają w przypadku dowolnie wybranej bazy.

Warto wspomnieć, że jest to relatywnie młoda biblioteka, która wciąż często korzysta ze skryptów znających czasy PHP 2.0. Możemy być zatem pewni, że na przestrzeni następnych lat PDO będzie stale aktualizowana.

 

 

Dlaczego warto korzystać z biblioteki PDO?

 

Dlaczego wykorzystanie nowej biblioteki PDO jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż stawianie na stare metody komunikacji z bazami danych?

Przede wszystkim PDO obsługuje ogromną liczbę baz danych, co w przeszłości nie było możliwe. Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, iż PDO jest najzwyczajniej w świecie wygodniejszym rozwiązaniem, które dodatkowo dba o odpowiednie zabezpieczenia. PDO chroni nas przed SQL Injection, co także zwalnia nas z obowiązku filtrowania zmiennych z wykorzystaniem odpowiednika escape_string.

Kolejny powód, dla którego biblioteka PDO jest optymalnym rozwiązaniem dla programistów PHP to obiektowość architektury tej biblioteki. Oczywiście nie ma nic złego w tym, by od czasu do czasu pisać kod proceduralny z wykorzystaniem mysql, jednak znajomość API PDO jest niezbędna, by każdorazowo móc w pełni świadomie zdecydować, które rozwiązanie będzie najlepsze dla naszego klienta. PDO zapewnia możliwość operacji z ogromną liczbą danych, daje swobodę w pracy z jednej bazy wielu programistom, a także znacznie ułatwia wyciąganie dowolnych danych z wykorzystaniem języka SQL.

 

 

Współpraca z większością baz danych

 

Jak wcześniej wspomniano, biblioteka PDO umożliwia współpracę z większością baz danych, co wprawdzie wcześniej było możliwe, jednak wymagało od programisty PHP znacznie większej liczby operacji, które dodatkowo nie były odpowiednio zabezpieczone przed SQL Injection. Z jakimi bazami danych współpracuje PHP Data Object? Przede wszystkim z relacyjnymi bazami, takimi jak:

  • PostgreSQL, 
  • Oracle DB,
  • MS SQL,
  • SQLite,
  • Firebird,
  • IBM DB2.

Choć relacyjne bazy danych to podstawa pracy w PHP, biblioteka PDO umożliwia znacznie więcej. W obliczu rosnącego znaczenia Big Data i nieustrukturyzowanych danych, programistom PHP coraz częściej przychodzi pracować z nierelacyjnymi bazami danych. PDO umożliwia również sprawną komunikację z MongoDB, Apache Cassandra, ArangoDB, DynamoDB i wieloma innymi bazami zawierającymi niespójne wobec siebie dane.

 

 

Abstrakcyjne klasy wraz z interfejsem bezpiecznych metod

 

Programowanie obiektowe, znane już od kilkunastu lat stanowi ogromny krok milowy w procesie programowania zwinnego, efektywnego i znacznie bardziej elastycznego, niż znane i używane wcześniej programowanie proceduralne. Biblioteka PDO jest stworzona od podstaw w zgodzie z zasadami OOP.

Cechą charakterystyczną programowania obiektowego w PHP, a zatem także wykorzystania biblioteki PDO jest możliwość stawiania abstrakcyjnych klas, które wyposażone zostały w interfejs bezpiecznych metod. Sama w sobie klasa PDO stanowi abstrakcyjną powłokę dostępu do danych, która zapewnia optymalny poziom bezpieczeństwa i oszczędność w ilości kodu. Dobrze zaprojektowany zestaw metod sprawia, że praca z biblioteką PDO stanowi jeden z najbardziej efektywnych, bezpiecznych i komfortowych sposobów na szybkie połączenie się z dowolnym, dostępnym na rynku systemem baz danych.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!