/ We know how

Czym jest REST API?

W branży IT obszar integracji aplikacji oraz łączenia komponentów w mikro usługach stanowi jeden z najważniejszych środków do zwiększenia efektywności realizowania procesów biznesowych. W tym pomaga Rest API. Czym dokładnie jest REST API i jakie możliwości daje backend deweloperom?

 

 

Czym jest API?

 

By móc w odpowiedni sposób zrozumieć ideę REST API, na samym początku zajmiemy się wyjaśnieniem, czym w ogóle jest API. To dość popularne określenie, które każdego dnia wykorzystywane jest nie tylko w branży IT, ale też każdym innym sektorze gospodarki, w których ciągłość pracy uzależniona jest od współdziałania różnych, czasem niezależnych od siebie systemów. 

To właśnie API, będący skrótem od Application Programming Interface stanowi najlepsze rozwiązanie, gdy niezbędne jest wykorzystanie zasobów innego systemu lub integracja dwóch aplikacji ze sobą. W ramach dość szerokiego pojęcia API możemy wyróżnić API w postaci bibliotek lub frameworków, API systemów operacyjnych czy wiele innych interfejsów, które zapewniają składną komunikację pomiędzy różnymi aplikacjami sieciowymi i innymi składnikami oprogramowania.

Rozwój obszaru API pozwolił na rozwinięcie kilku różnych typów interfejsów API, spośród których najpopularniejsze to SOAP, API przeglądarki oraz REST API, o którym opowiemy nieco szerzej.

 

 

Czym jest REST API?

 

REST API to interfejsy umożliwiające komunikację i integrację w zgodzie z pewnymi domyślnie ustalonymi zasadami. Zestaw zasad tożsamy z zasadami projektowania REST znany jest już od ponad 20 lat i przede wszystkim służy zwiększeniu elastyczności i swobody realizacji projektów. 

Jak już wiadomo, API pozwala na uzyskanie dostępu do zasobów innej aplikacji. W takim układzie klient-serwer, niektóre typy interfejsów API zakładają dość sztywną strukturę, która przestrzega zasad związanych z wykorzystaniem konkretnego języka programowania i formatów plików. REST API, dzięki swojej prostocie, a także szerokiemu zastosowaniu zyskuje coraz większą popularność i bardzo chętnie jest wykorzystywany do implementowania integracji pomiędzy dwoma odrębnymi źródłami zasobów. Bardzo istotną informacją jest fakt, że dostęp do wszelkich zasobów odbywa się za pośrednictwem protokołu HTTP.

 

 

Jakie są cechy REST API?

 

Specyfikacja REST składa się z pewnych ograniczeń architektonicznych, które są jednocześnie jedynymi wymaganiami niezbędnymi do spełnienia przy projektowaniu komunikacji pomiędzy zasobami. REST API powinno zatem cechować się:

  • Bezstanowością – Oznacza to, że każde żądanie kreowane przez klienta musi zawierać w sobie wszelkie informacje, które są potrzebne do realizacji procesu. Serwer, czyli aplikacja, z której pobierane są dane lub funkcjonalności nie powinny zawierać żadnych śladów danych dotyczących zapytania aplikacji po stronie klienta.
  • Jednolitym interfejsem – Zasoby powinny zawierać wszystkie istotne informacje, które mogą być potrzebne do przeprocesowania żądania, a każde zapytanie, które dotyczy jednego zasobu, powinno wyglądać identycznie.
  • Możliwością buforowania – Dzięki umożliwieniu buforowania, strona serwera ma większe możliwości skalowania, a strona klienta zyskuje większą efektywność. A zatem jeśli to tylko usadanione, buforowanie powinno być możliwe, a każde zapytanie powinno kończyć się odpowiedzią, czy buforowanie jest w danym przypadku jest do zrealizowania.
  • Warstwowością architektury – W wielu przypadkach komunikacja pomiędzy klientem a serwerem jest możliwa dzięki innym aplikacjom pośredniczącym. Dlatego też interfejs API REST powinien być zaprojektowany z myślą o tym, a także z uwzględnieniem faktu, iż żadna strona nie powinna dysponować informacją, czy komunikacja jest realizowana z uczestnictwem innych pośredników.
  • Rozdziałem pomiędzy klienta a serwer – Projekt API REST w swoim podstawowym kształcie zakłada całkowitą niezależność aplikacji klienta i aplikacji serwera. W takim układzie identyfikator URI powinien być jedyną informacją łączącą klienta z serwerem.

 

 

Co umożliwia REST API?

 

Co zyskujemy, projektując interfejs REST API? Przede wszystkim zwiększenie produktywności projektowania, szczególnie gdy mamy do czynienia z wykorzystaniem aplikacji mobilnej i aplikacji sieciowej. W innych sytuacjach programiści byliby zmuszeni do stworzenia osobnych procedur i logiki dla każdej z aplikacji. REST API umożliwia stworzenie wspólnej części, która zapewnia niezawodne przetwarzanie kodu bez względu na źródło aplikacji.

REST API gwarantuje ogromną efektywność nawet przy integracji wielkiej skali, z czego ochoczo korzystają największe serwisy streamingowe oraz duże portale internetowe.

 

 

CRUD API, a REST API

 

Przeglądając materiały związane z technikami tworzenia architektury, z pewnością natrafimy także na enigmatyczny skrót CRUD. Czym dokładnie jest CRUD i czym różni się od REST?

CRUD to skrót od słów Create, Read, Update oraz Delete. To podstawowe polecenia Bazodanowe, które stosowane są w interfejsie użytkownika aplikacji i zapewniają możliwość dodawania, odczytywania, edycji oraz usuwania informacji. CRUD stanowi jedynie cykl stworzony do zarządzania trwałymi rekordami w bazie danych, podczas gdy sam REST to pełny system architektoniczny. 

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!