/ We know how

Czym jest protokół HTTP i czym się różni od HTTPS?

Adres strony internetowej widniejący w przeglądarce zawsze poprzedzony jest skrótem HTTP bądź HTTPS. Nawet gdy te symbole zostaną pominięte przy wpisywaniu adresu, pojawiają się automatycznie. Oba te protokoły pełnią niezwykle ważną rolę – oznaczają one protokół komunikacji klienta z serwerem i wpływają na bezpieczeństwo surfowania w sieci. W poniższym artykule dokładnie wyjaśniamy, czym jest protokół HTTP i czym się różni od HTTPS.

 

 

Czym jest protokół HTTP i do czego służy?

 

Protokół HTTP (z ang. Hypertext Transfer Protocol) to określenie dla protokołu, który wykorzystywany jest do przesyłania danych w ramach sieci internetowej. Służy on do przesyłania żądania udostępnienia klientowi danych z sieci. Protokół HTTP jest stosowany w komunikacji między klientem (przeglądarką) a serwerem WWW od 1990 roku.

Protokół HTTP jest nazywany protokołem bezstanowym – nie przechowuje danych. Wszelkiego rodzaju informacje za każdym razem są na nowo pobierane z serwera. Jeszcze kilkanaście lat temu protokół HTTP był stosowany na zdecydowanej większości istniejących stron internetowych.

W chwili obecnej obserwuje się trend polegający na odchodzeniu od HTTP – wynika to przede wszystkim z tego, że informacje przesyłane z wykorzystaniem tego protokołu nie są szyfrowane, co ma duży wpływ na bezpieczeństwoGdy strona oparta jest na HTTP, istnieje ryzyko wycieku ważnych informacji podanych przez jej użytkowników.

 

 

Jak działa protokół HTTP?

 

Działanie protokołu HTTP przebiega według następujących zasad. Służy on do komunikowania się pomiędzy klientem (przeglądarką) a serwerem. Klient wysyła określone zapytanie, a następnie serwer przesyła określone dane. 

W związku z tym, iż protokół HTTP zaliczany jest do grona protokołów bezstanowych, nie przechowuje on danych podawanych przez użytkowników. Dzięki temu serwery nie są obciążane zbyt dużą ilością danych, ale z drugiej strony jest to dość problematyczne, gdy ktoś wielokrotnie korzysta z tej samej witryny.

Wszystkie żądania wysyłane przez klientów są związane z określonym zasobem. Takim zasobem może być na przykład strona HTML, obrazek czy kod JavaScript. Należy wskazać, że protokół HTTP nie określa, jaka jest charakterystyka konkretnego zasobu. Mówi on tylko nam, w jaki sposób można skorzystać z danych zasobów. Wszystkie zasoby posiadają indywidualny identyfikator URI. Protokół HTTP wskazuje rodzaj komunikacji pomiędzy serwerem a klientem. Komunikacja przebiega zgodnie z opisywanymi żądaniami i odpowiedziami, a protokół HTTP wskazuje, jaki ma być format tych komunikatów.

 

 

Podstawowe metody HTTP

 

Do podstawowych metod HTTP zaliczamy:

  1. GET. Oznacza pobieranie zasobów wskazanych przez URI.
  2. HEAD. Pobieranie informacji o zasobie, stosuje się ją w celu zweryfikowania dostępności zasobu.
  3. PUT. Przyjęcie danych przesłanych od klienta do serwera w celu zaktualizowania wartości encji.
  4. POST. Przyjęcie danych przesłanych od klienta do serwera, np. wysyłka zawartości formularzy.
  5. OPTIONS. Informacja o opcjach i wymaganiach w kanale komunikacyjnym.

 

 

Co to jest protokół HTTPS?

 

Protokół HTTPS (ang. Hypertext Transfer Protocol Secure) to w największym skrócie protokół HTTP wzbogacony o szereg zabezpieczeń. Stosuje się w nim certyfikat SSL służący do przenoszenia danych, co pomaga zabezpieczać różne operacje internetowe.

Dzięki HTTPS nieuprawnione osoby nie mają dostępu do danych konkretnej witryny. Informacje, które są przesyłane za pośrednictwem protokołu HTTPS, są szyfrowane. 

 

 

Czym różni się protokół HTTP od HTTPS i przed czym zabezpiecza?

 

Podstawową różnicą pomiędzy HTTP a HTTPS jest zastosowanie w tym drugim certyfikatu SSL. W protokole HTTPS obecnych jest wiele zabezpieczeń, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do stron internetowych przetwarzających wiele poufnych danych użytkowników – portale banków czy innych instytucji publicznych bądź firm.

Certyfikat SSL szyfruje informacje w taki sposób, że zamienia je w kod, który nawet gdy ulegnie przechwyceniu, nie będzie możliwy do rozszyfrowania przez osoby postronne. Osobnym zabezpieczeniem jest jeszcze certyfikat TLS – zapewnia on uwierzytelnianie oraz integruje wszystkie dane. Dzięki obu tym certyfikatom wszystkie dane podawane przez użytkowników w trakcie korzystania ze strony internetowej są optymalnie zabezpieczone. Istotna różnica między protokołem HTTP a HTTPS polega także na wykorzystywanym porcie domyślnym. W protokole HTTP jest to port 80, a w HTTPS używany jest port o numerze 443. 

W przypadku, gdy korzystamy z połączenia szyfrowanego protokołem HTTP, istnieje spore ryzyko, że podane przez nas dane zostaną przechwycone przez hakerów. Z tego względu specjaliści od cyberbezpieczeństwa wskazują, że obecność na stronach protokołu HTTPS ma ogromne znaczenie. Najbardziej znane portale internetowe od lat posiadają ten typ protokołu, ponieważ HTTP niesie za sobą zbyt duże ryzyko dla bezpieczeństwa użytkowników. Jak rozpoznać, czy dana strona posiada protokół HTTPS? To bardzo proste. Obok adresu URL widoczny jest symbol zielonej kłódki oraz skrót HTTPS. 

 

 

Wpływ protokołu HTTPS na pozycję strony w wyszukiwarce

 

Na pozycję strony w wyszukiwarce internetowej ma wpływ ogromna liczba zróżnicowanych czynników. Dodatkowo, zasady działania algorytmów Google ustalających pozycje witryn są cyklicznie zmieniane. Czy protokół HTTPS ma znaczenie dla pozycji strony w wyszukiwarce? Okazuje się, że jego rola w tym względzie jest bardzo istotna.

W 2011 roku wyszukiwarka Google sama zaczęła działać w ramach protokołu HTTPS. Później, w sierpniu 2014 roku gigant z Mountain View poinformował, że obecność protokołu HTTPS bądź jego brak będzie mieć wpływ na pozycję strony w wynikach wyszukiwania. 

Z kolei od 2017 roku użytkownicy przeglądarki Google Chrome są ostrzegani przed odwiedzaniem witryn, które korzystają ze starego protokołu HTTP, a z racji zbierania poufnych danych użytkowników powinny dysponować nowszym protokołem HTTPS.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje trzeba przyznać, że rola protokołu HTTPS dla pozycji strony w wyszukiwarce Google z roku na rok rośnie. Z tego względu właściciele stron internetowych, na których zbierane są poufne informacje powinni zainwestować w HTTPS jak najszybciej. 

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!