/ We know how

Czym jest i dlaczego powinno się wykonywać code review?

Code review, inaczej przegląd bądź inspekcja kodu, to określenie dla czynności, które mają na celu weryfikację oraz poprawienie błędów, które zostały popełnione podczas tworzenia kodu. Nadrzędnym celem code review jest zoptymalizowanie stworzonego oprogramowania w taki sposób, by jakość końcowego produktu była możliwie najwyższa. Jakie korzyści płyną z cyklicznego przeprowadzania code review? Dlaczego warto stawiać na to rozwiązanie? Szczegółowe informacje prezentujemy w poniższym artykule.

 

 

Czym jest code review?

 

Programowanie to praca zespołowa. Tylko te projekty, w których programiści współpracują ze sobą, mają największe szanse na odniesienie sukcesu. Nie wystarczy, że poszczególni specjaliści znają wzorce projektowe. Znacznie ważniejszy jest przegląd kodu – code review.

Code review (w skrócie: CR) to przegląd, inspekcja kodu. Pod tym pojęciem rozumie się przeglądanie kodu napisanego przez programistę przez inną osobę, którą nazywa się reviewerem. Najczęściej tą osobą jest współpracownik bądź zwierzchnik. Celem code review jest identyfikowanie rozmaitych błędów oraz ich naprawianie na jak najwcześniejszym etapie programowania. 

Code review ma również za zadanie zmniejszać prawdopodobieństwo powtarzania tych samych błędów w przyszłości. Code review jest okazją do wymieniania doświadczeń oraz poszerzania wiedzy przez pracowników firmy. Dzięki temu, iż współpracownicy kontrolują się wzajemnie, dobre praktyki kodowania zostają utrwalone. To w konsekwencji wpływa pozytywnie na efektywność pracowników, tempo ukończenia poszczególnych projektów a także wzrost zysków przedsiębiorstwa.

 

 

Dlaczego powinno się wykonywać code review?

 

Firmy informatyczne, które systematycznie wykonują code review, odnoszą szereg korzyści. Są one następujące: 

 • Znacznie mniejsze ryzyko występowania błędów w kodzie oraz poprawa czytelności kodu. W trakcie wielogodzinnego projektowania kodu każdemu może przydarzyć się pomyłka. Code review jest właśnie po to, by zidentyfikować rozmaite błędy. Ta procedura jest też sposobem na to, by pewne niedociągnięcia znaleźć możliwie najszybciej. W sytuacji, gdyby programista pisał kod przez wiele tygodni popełniając wielokrotnie jeden błąd, spowodowałoby, że odwrócenie negatywnych konsekwencji mogłaby zająć bardzo wiele czasu. Realizując code review mamy też większą pewność, że różnorodne błędy nie będą przez pracowników popełniane w przyszłości.
 • Pracownicy bardziej “przykładają się” do projektowania kodu, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że efekty ich pracy będą wnikliwie przeanalizowane. Programiści są świadomi tego, że jeżeli stworzony przez nich kod nie będzie wystarczająco staranny, szybko wyjdzie to na jaw w trakcie code review, co może spowodować obniżkę pensji lub w niektórych przypadkach naganę. To motywuje ich do tego, by projektowany przez nich kod spełniał wszystkie podstawowe wymogi oraz był dopracowany w każdym calu. Dodatkowo, obawy związane z tym, iż współpracownicy mogą uznać nas za niekompetentnych, powodują, że wszyscy programiści starają się jak mogą, by owoce ich pracy były dobrze ocenione.
 • Pracownicy mogą wymienić się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą na temat dobrych praktyk w zakresie projektowania kodu. Jednym z najważniejszych elementów code review jest wymiana informacji oraz wzajemna edukacja pracowników. Bardziej doświadczeni programiści chętnie przekazują przydatne wiadomości początkującym, dlatego łatwiej jest im wdrożyć się w wykonywanie swoich obowiązków. Działa to także w drugą stronę – czasem dzieje się również tak, że to juniorzy bądź midzi mogą przekazać seniorowi jakieś cenne wskazówki. Początkujący pracownicy niejednokrotnie są pełni zapału i mocno zmotywowani do pracy, dlatego mają mnóstwo pomysłów, które warto wdrożyć w życie.
 • Weryfikacja stworzonego oprogramowania pod kątem merytoryki. Niekiedy dzieje się tak, że stworzony kod jest poprawny pod kątem technicznym, jednak nie spełnia wymogów merytorycznych postawionych przez klienta. Właściwe działanie poszczególnych funkcjonalności należy weryfikować już na początkowych etapach tworzenia projektu, co później skraca czas na ewentualne poprawki w finalnej fazie programowania.
 • Weryfikacja zgodności kodu z przyjętymi praktykami. W wielu przypadkach projekty mają określony kanon dobrych praktyk, których należy przestrzegać. Code review pozwala na dokładne sprawdzenie, czy wszyscy pracownicy zastosowali się do wskazówek wydanych przez przełożonych.

 

 

Jakie narzędzia służą do wykonywania code review?

 

Dobre narzędzia programistyczne to podstawa. W jaki sposób można wykonywać code review? Służą do tego odpowiednie programy, takie jak:

 • GitLab. Narzędzie pozwala na przeglądanie kodu, omawianie zmian, dzielenie się wiedzą oraz identyfikowanie błędów w kodzie.
 • GitHub. Rozwiązanie oparte na chmurze umożliwiające zaproszenie pracowników do realizowania prac nad konkretnym projektem. Posiada szereg wbudowanych narzędzi do identyfikacji błędów w kodzie.
 • BitbucketGitLab. Oprogramowanie umożliwiające użytkownikom wyszukiwanie błędów, współpracę przy kodzie a także wiele innych funkcjonalności.
 • Azure DevOps. Program zaprojektowany przez Microsoft, który umożliwia kontrolę wersji, raportowanie i zarządzanie projektami. Korzystając z niego można w sposób zautomatyzowany wyszukiwać błędy.

 

 

Podsumowanie

 

Code review ma ogromne znaczenie dla powodzenia realizowanych projektów programistycznych. Wśród umiejętności, które powinien posiadać każdy programista bez względu na specjalizację, wymienia się komunikatywność i zdolność do pracy w grupie. 

Szczegółowa analiza poszczególnych linijek kodu jest szczególnie ważna, jednak w dalszym ciągu wielu programistów unika stosowania tego narzędzia, ponieważ… obawia się krytyki ze strony swoich współpracowników. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że tylko poprzez wzajemne “patrzenie sobie na ręce” programiści mogą poprawiać swoje praktyki oraz wzajemnie inspirować i motywować się do coraz lepszej pracy.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!