/ We know how

Czym jest GraphQL?

GraphQL to zdobywający coraz większą popularność otwarty język zapytań i manipulacji danych, który wykorzystuje sposób komunikacji z serwerem za pośrednictwem API. Jest to także środowisko wykonawcze dla wykonywania zapytań tego rodzaju. Za stworzenie tego oprogramowania odpowiadał globalny potentat technologiczny – Facebook. Czym jest i jakie możliwości oferuje GrapqQL? Szereg przydatnych informacji prezentujemy w niniejszym poradniku.

 

 

Co to GraphQL?

 

Branża IT rozwija się w bardzo dynamicznym tempie, dzięki czemu programiści mogą korzystać z wielu innowacyjnych rozwiązań, takich jak mikroserwisy czy bazy relacyjne SQL oraz nierelacyjne. Sporym powodzeniem cieszy się technologia GraphQL, która być może w przyszłości zastąpi REST.

GraphQL to język zapytań (ang. query language) udostępniający wspólny interfejs między klientem a serwerem do pobierania i manipulowania danymi. Został zaprojektowany przez programistów Facebooka w 2012 roku. Otwarcie kodu źródłowego GraphQL nastąpiło jednak dopiero trzy lata później. Globalna premiera dla użytkowników nastąpiła w czerwcu 2018 roku. W tym momencie jest to technologia o ugruntowanej pozycji, która jest wykorzystywana przez wielu programistów z całego świata. 

GraphQL wyróżnia się tym, iż zarówno po stronie klienckiej jak i serwerowej jest tutaj bardzo łatwy dostęp do danych. Zużycie zasobów jest znacznie mniejsze aniżeli w standardowym REST API. Inżynierowie odpowiedzialni za stworzenie GraphQL projektowali go przede wszystkim z myślą o twórcach aplikacji mobilnych. Istotną cechą charakterystyczną GraphQL jest też mocne typowanie – dzięki niemu można zdefiniować kontrakt pomiędzy klientem a serwerem. 

 

 

Jak działa GraphQL?

 

Cechą charakterystyczną języka GraphQL jest fakt, iż pozwala on na otrzymanie struktury odpowiedzi na żądanie jedynie na podstawie danych i parametrów, które zdefiniowano w strukturze zapytania. To powoduje, że można zapobiec uzyskiwaniu niepotrzebnych danych w trakcie realizacji tej operacji. Wyniki zrealizowanych zapytań są z reguły zwracane za pośrednictwem dokumentów w formacie JSON.

Specjaliści wyróżniają kilka podstawowych elementów, które wykorzystuje się w codziennym użyciu GraphQL. Są one następujące: 

 • Wykonywanie zapytań. Nieodłącznym elementem wykorzystywania technologii GraphQL jest wykonywanie zapytań. Istnieją dwa typy żądań: query (wykorzystywane do klasycznego pobierania zasobów) oraz mutation (wykorzystywane do realizacji operacji polegających na modyfikowaniu, np. dodawaniu lub usuwaniu).
 • Struktura (schema). Odpowiada ona za sprecyzowanie, jak będzie przedstawiana odpowiedź, czyli plik zwrotny w formacie JSON. Schema odpowiada za opisywanie przechowywanych typów oraz sposób przekazywania danych. Do najważniejszych typów, które wykorzystuje się w ramach struktury, zalicza się m.in. ID (klucz), Int (zmienna typu całkowitego), Float (zmienna zmiennoprzecinkowa), Boolean (wartośc logiczna) czy String (łańcuch znaków). Bez względu na to, jaki typ wykorzystujemy, możemy również skorzystać z operatora “!” – wskazuje on, że konkretny typ jest wyposażony w stereotyp not null. Wskazuje on, że określona zmienna nie może być pustą wartością.
 • Resolver. Mechanizm, który odpowiada za określanie miejsca i sposobu, w którym następuje pobieranie danych. Aby GraphQL mógł w sposób efektywny wykorzystywać odpowiednie zasoby, trzeba wskazać mu je za pośrednictwem Resolverów. Implementacja Resolverów może przebiegać w różnoraki sposób. W przypadku tworzenia aplikacji wystawiającej API najczęściej polega to na wykorzystaniu jednej z nich i określeniu interfejsu opisującego, w jaki sposób schemat danych ma być uzupełniony dla konkretnej odpowiedzi.

 

 

Czy GraphQL może zastąpić REST?

 

Czy GraphQL może zastąpić REST API? Trzeba przede wszystkim wskazać, że oba rozwiązania mają wiele cech wspólnych. Mianowicie: zarówno GraphQL jak i REST API są niezależne od platformy czy języka programowania.

Rosnąca popularność GraphQL wynika z faktu, iż można go wykorzystywać do wykonywania elastycznych zapytań, w ramach których samodzielnie definiujemy, jakiego typu odpowiedzi z API chcielibyśmy otrzymać. Język ten oferuje również możliwość tworzenia kilku zapytań w tym samym czasie, co jest dość istotną przewagą nad REST API.

Istotna różnica dotyczy także komunikacji klienta z serwerem. W REST API wywołuje się wiele endpointów do pobrania złożonych danych. Najpierw trzeba pobrać główny obiekt, a potem pozostałe elementy. W GraphQL działa to zupełnie inaczej. Klient samodzielnie może określić w ramach stworzonego zapytania to, czego dokładnie potrzebuje. Ma także możliwość, by zależne obiekty limitować.

Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest wykonanie wszystkich niezbędnych czynności w ramach jednego zapytania, a nie w kilku, jak ma to miejsce w przypadku REST API. Powoduje to, że GraphQL cechuje się bardzo dużą elastycznością ze strony klienta, co umożliwia efektywniejszy rozwój aplikacji klienckich, a czas dostarczenia nowych funkcjonalności jest ograniczony do minimum.

 

 

Zalety korzystania z GraphQL

 

Z roku na rok coraz więcej programistów baz danych decyduje się na korzystanie z GraphQL. Jest to spowodowane faktem, iż technologia ta posiada wiele zalet. Do grona najważniejszych atutów GraphQL zalicza się:

 • elastyczne API,
 • możliwość analizowania zapytań,
 • duża skalowalność – wystarczy, że odpowiednio zmodyfikujemy treść zapytań, a rozbudowa aplikacji mobilnej nie będzie stanowiła dużego wyzwania,
 • duża wydajność, co ma szczególne znaczenie w przypadku urządzeń mobilnych,
 • szybkość działania,
 • brak problemów z niedostatecznym i nadmiernym pobieraniem danych,
 • serwer zwraca odpowiedź w prostym do zidentyfikowania i zrozumienia kształcie.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!