/ We know how

Czym jest DTO (Data Transfer Object)?

DTO (ang. Data Transfer Object), czyli obiekt transferu danych, to wzorzec projektowy, który zalicza się do grupy wzorców dystrybucji. DTO ma za zadanie transferować dane pomiędzy systemami, aplikacjami bądź w ramach warstw jednego oprogramowania. Czym dokładnie jest DTO oraz co różni go od DAO? Na to pytanie szczegółowo odpowiadamy w poniższym poradniku.

 

 

Co to DTO?

 

Rozwiązania chmurowe, modern architecture a także DTO to pojęcia, które doskonale znają wszyscy doświadczeni programiści. W tym artykule szerzej omawiamy ostatnie ze wspomnianych zagadnień. 

Data Transfer Object, w skrócie DTO, to obiekt przesyłania danych. Jest to obiekt przenoszący dane między różnymi procesami. Wzór został po raz pierwszy wprowadzony przez Martina Fowlera w jego książce “Patterns of Enterprise Application Architecture”. Tej techniki można używać, jeśli zależy nam na tym, by znacząco usprawnić komunikację między dwoma systemami, np. interfejsem API oraz serwerem.  Jednocześnie nie ma ryzyka, iż dojdzie do wycieku poufnych informacji. 

DTO znajduje zastosowanie w środowiskach programowania obiektowego, takich jak Java, C++ czy Python. DTO cechują się tym, iż są łatwe do rozwijania oraz aktualizowania. Cechą wyróżniającą DTO jest fakt, iż są to bardziej rozbudowane kontenery na dane, które wyposażono w dodatkowe funkcjonalności pozwalające na dostęp, ochronę oraz przesyłanie danych. Popularność DTO, podobnie jak chmur obliczeniowych, z roku na rok jest coraz większa.

 

 

Czym różni się DTO od DAO?

 

Aby właściwie scharakteryzować różnice pomiędzy DTO a DAO warto przede wszystkim przedstawić definicję wzorca projektowego. Jest to szablon, którego można używać do rozwiązywania rozmaitych problemów z kodem w różnych sytuacjach. Niewątpliwe korzyści wynikające ze stosowania wzorców projektowych doceniają przede wszystkim specjaliści pracujący na bazach danych. Dzięki nim można w łatwy sposób przełączać się między bazami danych w poszczególnych aplikacjach.

Specjaliści wyróżniają trzy podstawowe rodzaje wzorców projektowych baz danych. Mianowicie:

  • mapowanie obiektowo-relacyjne (ORM),
  • wzorzec Entity-Attribute-Value (EAV),
  • wzorzec Model-Widok-Kontroler (MVC).

ORM ma za zadanie mapować dane reprezentowane w formie obiektowej do bazy danych. Wzorce DAO (Data Access Objects, ang. obiekt dostępu do danych) oraz DTO (obiekt transferu danych) używa się w mapowaniu relacyjnym obiektów. DAO jest swego rodzaju łącznikiem między bazą danych a aplikacją. Ma za zadanie dodawać, modyfikować, pobierać i usuwać dane. DAO jest zaimplementowane w osobnym pliku. Później metody te są wywoływane w aplikacji głównej. 

Z kolei DTO jest magazynem danych – z niego dane są odbierane i przekazywane do różnych warstw, czyli do aplikacji DAO. Jedynym zadaniem DTO jest pobieranie danych i ich przesłanie. Specjaliści, którzy stawiają na naukę mobile cloud computing i korzystają na co dzień z DTO, z pewnością będą mieli większe szanse na znalezienie wymarzonej pracy w zawodzie. Warto pamiętać o tym, że ciągłe poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności jest w branży IT szczególnie istotne.

 

 

Kiedy warto konwertować na DTO?

 

W których sytuacjach warto postawić na konwertowanie na DTO? DTO przydają się we wszystkich systemach ze zdalnymi wywołaniami. Dzięki nim można znacząco zredukować ich liczbę. 

DTO są także doskonałym wyborem, gdy model domeny składa się z wielu różnych obiektów, a model prezentacji wymaga wszystkich danych jednocześnie. DTO pomagają ograniczyć transfer między klientem a serwerem, co przekłada się na wzrost wydajności. Korzystając z DTO można budować różne widoki z modeli domen. Oznacza to, że mamy możliwość zaprojektowania całkowicie innych projektów tej samej domeny dostosowując je do potrzeb klientów. Elastyczność jest bardzo istotnym atutem, który doceniają programiści stawiający na DTO.

Obiekt przesyłania danych wyróżnia się tym, że przy modyfikacji lub dodaniu nowej właściwości interfejs warstwy usługi nie ulega żadnym zmianom i nie powoduje to jakichkolwiek przerw technicznych dla użytkowników. 

W skrócie: DTO jest dobrą opcją, gdy:

  • chcemy transferować dane do swojego obiektu z różnych zasobów,
  • chcemy zmodyfikować i dostosować wygląd modelu, który będziemy zwracać.

 

 

Jakie są zalety z konwertowania na DTO?

 

Jakie są wady i zalety DTO? DTO, czyli obiekt przesyłania danych, to klasa kontenera, która ma określone właściwości, ale nie posiada metod. Warto korzystać z tego rozwiązania, gdy chcemy pogrupować pewne dane w celu ich przekazania. 

DTO umożliwia oddzielenie prezentacji od warstwy usługi i modelu domeny. Podczas używania DTO warstwy prezentacji i warstwy usług współdzielą kontrakty danych, a nie klasy. Kontrakt dotyczący danych to neutralna reprezentacja danych wymienianych przez komponenty, które ze sobą współpracują. Kontrakt danych ma za zadanie opisanie danych otrzymujących komponent.

Nie jest to jednak klasa specyficzna dla systemu, jak jednostka. Kontrakt danych przypomina klasę pomocniczą, która jest tworzona specjalnie dla wskazanej metody usługi. Warstwa DTO cechuje się tym, iż oddziela model domeny od prezentacji. Skutkuje to tym, iż transfer danych jest w pełni zoptymalizowany.

DTO zaprojektowano w taki sposób, by liczba wywołań między klientem a serwerem została zmniejszona dzięki agregacji danych. Dodatkowo, zapobiega to ścisłym powiązaniom między jednostkami, takimi jak model domeny i warstwa prezentacji aplikacji. 

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!