/ We know how

Czym jest Blockchain? – Przyszłość decentralizacji danych

Blockchain to innowacyjna technologia, która kojarzy się przede wszystkim z kryptowalutami, jednak warto wiedzieć, że zakres jej zastosowań jest zdecydowanie szerszy. Służy ona do przesyłania i przechowywania informacji na temat transakcji internetowych – jest swego rodzaju cyfrową księgą transakcji. Wszystkie dane w ramach blockchain są przechowywane na blokach danych. Eksperci wskazują, że blockchain stanowi przyszłość decentralizacji danych. Co należy wiedzieć o tej technologii? W poniższym artykule przedstawiamy szczegółowe informacje.

 

 

Czym jest blockchain?

 

Blockchain oznacza rozproszoną bazę danych, którą współużytkują węzły sieci komputerowej. Z racji tego, iż jest to baza danych, to przechowuje ona wszelkie informacje w postaci elektronicznej w formacie cyfrowym. O technologii blockchain najczęściej mówi się w kontekście rynku kryptowalutowego, ponieważ służy ona do właściwego zabezpieczenia i decentralizowania rejestru transakcji. Wysoki poziom bezpieczeństwa to jeden z elementów rozpoznawczych tej technologii. Podmioty, które decydują się na korzystanie z blockchain, cieszą się dużym zaufaniem ze strony klientów i kontrahentów, gdyż jest to technologia niezawodna.

Na czym polega podstawowa różnica między standardową bazą danych a technologią blockchain? Dotyczy ona struktury danych. W blockchain dane gromadzone są w grupach, czyli blokach. Każdy z bloków przechowuje określone zestawy danych. Blok posiada także określoną ilość pamięci. Gdy pamięć danego bloku zostanie wyczerpana, wówczas dochodzi do jego zamknięcia i połączenia z wcześniej wypełnionym blokiem. W ten sposób tworzą się wcześniej wspomniane łańcuchy bloków (ang. blockchain). Wszystkie kolejne zestawy danych następujące po nowo dodanym bloku są łączone w nowo powstały blok. Po wypełnieniu on także jest dodawany do łańcucha. 

Podczas gdy w tradycyjnych bazach danych informacje są układane w tabelach, w technologii blockchain informacje są układane w kawałki (bloki), które są ze sobą połączone. Omawiana struktura danych z natury powoduje, że utworzona zostaje nieodwracalna linia czasowa danych – pod warunkiem, że wdraża się ją w sposób zdecentralizowany. Decentralizacja przez blockchain jest zatem możliwa. Gdy dojdzie do wypełnienia bloku, następuje osadzenie go w kamieniu. Staje się on także częścią danej linii czasu. Wszystkie bloki w łańcuchu mają przydzieloną określoną sygnaturę czasową w trakcie dodawania ich do łańcucha.

 

 

Jak działa blockchain?

 

Blockchain pozwala na rejestrowanie i rozpowszechnianie informacji cyfrowych, jednak nie na ich edytowanie. Jest to podstawa niezmiennych ksiąg bądź zapisów transakcji, które nie mogą ulec zmianie, usunięciu ani zniszczeniu. W związku z tymi cechami charakterystycznymi blockchain jest określany jako technologia rozproszonej księgi (DLT). 

Po raz pierwszy założenia sieci blockchain zostały omówione w projekcie badawczym w 1991 r., później wykorzystano go w Bitcoinie. Od tego czasu technologia ta wykorzystywana jest także w wielu innych celach, m.in. do tworzenia aplikacji finansowych, smart kontraktów czy tokenów niezmiennych. Dzięki wykorzystaniu blockchain wszystkie transakcje są realizowane w sposób transparentny i zdecentralizowany.

Każda transakcja realizowana w ramach blockchain ma zagwarantowany równie wysoki poziom bezpieczeństwa. Warto wiedzieć, że blockchain może być wykorzystywany w wielu sektorach, np. w branży kryptowalutowej, tradycyjnej bankowości, nieruchomościach, usługach czy nawet w specjalnych systemach służących do elektronicznego głosowania. 

 

 

Jakie są blockchainy?

 

Jakie są podstawowe rodzaje blockchainów? Blockchainy dzielimy na:

  • Blockchain publiczny. Zdecydowana większość obecnie funkcjonujących blockchainów jest publiczna. Każda zainteresowana osoba może się do nich podłączyć oraz sprawdzać, jak wygląda wspólna księga rozproszona. Wszyscy mogą także weryfikować transakcje. Ten typ blockchainów jest zazwyczaj budowany z wykorzystaniem mechanizmu konsensusu proof-of-work (PoW), a uczestników sieci nazywa się górnikami. Publiczny typ blockchainu to na przykład Bitcoin.
  • Blockchain prywatny. Rodzaj sieci, do której dostęp mają wyłącznie zaproszone osoby. Działa tutaj centralna instytucja odpowiadająca za kontrolowanie, kto może dołączyć do sieci. Każdy z uczestników ma przypisane określone uprawnienia. Do najbardziej znanych blockchainów tego typu zalicza się Patientory, czyli aplikacja dedykowana branży medycznej oraz Morpheus, czyli blockchain dla branży logistycznej.
  • Blockchain konsorcjalny. Zamiennie nazywa się go blockchainem z uprawnieniami. Aby korzystać z tej sieci, należy otrzymać zezwolenie od operatora na podłączenie i wykonywanie określonych funkcji. Nie jest on prywatnym blockchainem – istnieje tu jedynie dodatkowa warstwa kontroli dostępu. Przykładem takiej sieci blockchain jest Ripple, czyli międzynarodowa platforma płatnicza.

 

 

Kryptowaluty – zdecentralizowane środki płatnicze oparte na blockchanie

 

Blockchain to pojęcie, które w nierozerwalny sposób jest połączone z branżą kryptowalut. Dla adeptów handlu walutami cyfrowymi pojęcia takie jak niewymienialny token NFT czy właśnie blockchain nie są żadną tajemnicą. Na czym dokładnie polega wykorzystanie blockchaina w branży kryptowalutowej? Należy wskazać, że w przypadku handlu kryptowalutami istotą transakcji jest przekazanie określonej ilości waluty cyfrowej z jednego adresu na inny. Sprzedaż kryptowalut następuje za pośrednictwem internetu. Zbiór zrealizowanych transakcji to blok, który dołącza się do łańcucha bloków.

Warto wspomnieć tutaj o pierwszej na świecie kryptowalucie, jaką jest Bitcion istniejącej od 2009 roku. Pierwszy blok, który uzyskał numer “0”, wydobyto 3 stycznia 2009 roku. Osoba, która “wykopała” ten blok (tzw. górnik kryptowalut) uzyskała wynagrodzenie wynoszące 50 BTC. Następnie blok 0 BTC potwierdził transakcję w ramach której przyznano Bitcoiny. Suma pozostałych transakcji wynosiła wtedy 0 BTC. Każdy kolejny blok powodował, że współczynnik matematyczny był ustalany od nowa.

Istotą działania technologii blockchain jest fakt, iż nie istnieje tutaj konieczność korzystania z usług pośredników transakcji, co jest oszczędnością czasu i pieniędzy. Dodatkowo, osoby i podmioty korzystające z tej technologii są właściwie zabezpieczone przed cyberatakami czy tzw. podwójnymi płatnościami. 

 

 

Co przyniesie przyszłość tej technologii?

 

Jaka jest przyszłość decentralizacji danych? Technologia blockchain dynamicznie się rozwija – z racji swojej niezawodności, niewielkich kosztów obsługi i decentralizacji jest zastępowana przez tradycyjne metody autoryzacji i bezpieczeństwa danych jest wykorzystywana w wielu rozmaitych sektorach gospodarki.

Obecnie wiele organizacji oraz rządów inwestuje znaczące środki finansowe w prowadzenie prac badawczych nad możliwościami wykorzystywania sieci blockchain w kolejnych branżach. Warto wskazać, że podczas Światowego Forum Ekonomicznego uznano, że technologia ta jest kluczowym czynnikiem, który wpływa na napędzanie “zrównoważonych finansów cyfrowych”.

Owocem dynamicznego rozwoju tej technologii jest fakt powstania branży fintech, czyli połączenie finansów i technologii. W przyszłości blockchain z pewnością będzie dalej bardzo mocno zyskiwał na znaczeniu i znajdzie zastosowanie w kolejnych branżach.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!