/ We know how

Czy system ERP w firmie produkcyjnej to konieczność? – kluczowe aspekty przejścia i wdrożenia ERP

Z pewnością nie każda firma produkcyjna w Polsce i na świecie korzysta z systemu ERP. Czy jest z góry skazana na porażkę? Niekoniecznie. Czy przyjdzie taki moment, że rozrośnie się na tyle, że dotychczasowe rozwiązania przestaną jej wystarczać, a wokół może zapanować chaos? To znacznie bardziej prawdopodobne.

 

System ERP ma z założenia stworzyć jedno spójne miejsce dla wszystkich podstawowych procesów biznesowych. Najbardziej inteligentne z tego typu rozwiązań wykorzystują najnowsze technologie, takie jak IoT, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, aby umożliwić dostęp do danych w czasie rzeczywistym i wyprzedzić konkurencję. W poniższym tekście będziemy się więc starali pokazać, dlaczego ERP + produkcja to takie dobre połącznie.

 

 

Jak działa system ERP w firmie produkcyjnej?

 

Tzw. Manufacturing ERP dostarcza specyficzne funkcjonalności, które usprawniają i automatyzują nie tylko podstawowe procesy biznesowe, lecz również produkcyjne. Jest on bowiem wbudowany w tą samą bazę danych, z której korzystają pozostałe programy napędzające codzienne przepływy pracy. W rezultacie mamy do czynienia z kompletną platformą do zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Dzięki płynnej integracji kluczowych procesów (w tym finansowych) z produkcją, dedykowany system ERP oferuje widok 360 stopni, zapewniając pełną transparentność i kontrolę na wszystkich poziomach (od shop floor do top floor). Daje on również możliwość wyboru zaawansowanych funkcji, które w konsekwencji przekładają się na wyższą rentowność. Należą do nich m.in.:

 

 • zarządzanie produkcją (w tym głównym harmonogramem),
 • zarządzanie magazynami,
 • ulepszone zarządzanie zapasami,
 • integracja z maszynami produkcyjnymi,
 • routing,
 • przygotowywanie zestawień materiałowych,
 • planowanie zapotrzebowania materiałowego,
 • planowanie zdolności produkcyjnych,
 • mobilny dostęp oraz automatyczne zbieranie danych,
 • kontrola jakości.

 

System klasy ERP dostosowany do potrzeb produkcyjnych dostarcza zatem wartość poprzez:

 

 • śledzenie surowców, przydzielanie zasobów i planowanie procesu produkcyjnego,
 • wydajne zarządzanie procesem produkcyjnym dzięki monitorowaniu aktywności na hali,
 • planowanie zadań w oparciu o dostępne surowce, lecz również czas maszynowy i godziny pracy,
 • zarządzanie codziennymi finansami, monitorowanie kosztów pracy i tworzenie dedykowanych raportów,
 • monitorowanie stanu zapasów produktów gotowych,
 • przechowywanie informacji o dokładnej lokalizacji każdego z produktów znajdujących się w magazynach,
 • ustalanie check-pointów w zakresie kontroli jakości, aby mieć pewność, że produkty spełniają wymagania klientów.

 

 

 

Korzyści z używania systemu ERP w firmie

 

Patrząc zaś z perspektywy „od szczegółu do ogółu” i nie ograniczając się tylko do branży produkcyjnej, standardowe oprogramowanie ERP jest zwykle wdrażane, aby osiągnąć cele takie jak:

 

 • zwiększenie produktywności poprzez automatyzację i optymalizację kluczowych procesów biznesowych,
 • lepsza widoczność operacyjna dzięki zastosowaniu pojedynczego systemu ewidencji,
 • poprawienie wydajności oraz wyników przy użyciu raportowania w czasie rzeczywistym,
 • zmniejszenie ryzyka dzięki kontroli i zapewnieniu zgodności z wymogami regulacyjnymi,
 • uproszczenie środowiska IT poprzez stosowanie zintegrowanych aplikacji, które korzystają ze wspólnej bazy danych,
 • zdobycie przewagi konkurencyjnej dzięki szybkiej identyfikacji nowych możliwości.

 

 

Zalety stosowania systemu ERP w firmie produkcyjnej

 

Wracając do meritum dzisiejszego artykułu, można śmiało stwierdzić, że nowoczesny program ERP przygotowany na potrzeby firmy produkcyjnej ma szansę dostarczyć nie tylko wyżej wymienionych korzyści, lecz i kilka dodatkowych benefitów wynikających z dostosowania do specyfiki branży. Wśród tych ostatnich warto wspomnieć o aspektach takich jak:

 

 • możliwość stworzenia lepszego łańcucha dostaw dzięki narzędziom do zarządzania magazynem, zapasami i transportem,
 • zwiększona satysfakcja klienta, który może czerpać informacje o popycie i podaży z jednego pewnego źródła,
 • wzmocnienie globalnej siły roboczej i usprawnienie procesów w kilku lokalizacjach naraz.

 

 

Wady stosowania systemu ERP w firmie produkcyjnej

 

Systemy ERP nie są oczywiście pozbawione wad. Bez względu na branżę należy liczyć się z wyzwaniami takimi jak:

 

 • stosunkowo wysokie koszty podstawowego oprogramowania, dodatków, wdrożenia i supportu,
 • złożona konwersja, która wymaga nie tylko szczegółowej analizy źródeł danych, ale i opracowania solidnej strategii (w przeciwnym razie mogą pojawić się opóźnienia i niespodziewane koszty),
 • konieczność przeprowadzania nie tylko wstępnych, lecz i cyklicznych szkoleń dla pracowników (funkcje systemu) oraz działu IT (aspekty techniczne).

 

 

Czy firma produkcyjna potrzebuje systemu ERP? Jakie są kluczowe aspekty przejścia na system ERP w firmie produkcyjnej?

 

Firma produkcyjna z pewnością powinna pochylić się nad tematem wdrożenia systemu ERP jeśli:

 

 • zarządza magazynami lub korzysta w tym zakresie z usług dostawców,
 • nie ma wglądu w operacje, które mają miejsce w magazynach,
 • nie potrafi zmierzyć poziomu efektywności oraz wydajności,
 • musi obniżyć koszty,
 • potrzebuje dokładniejszych raportów,

 

a przy tym:

 

 • komunikacja pomiędzy magazynami a obsługą klienta kuleje,
 • produktywność pracy magazynów spada z powodu nieefektywnych procesów,
 • dział obsługi klienta zmaga się z błędami i opóźnionymi wysyłkami,
 • satysfakcja klienta spada w następstwie trudności back-office’owych,
 • występują problemy związane z lokalizacją towarów potrzebnych do realizacji zamówienia,
 • istnieją obawy dotyczące integralności danych biznesowych.

 

Rozważając wdrożenie oprogramowania ERP warto zaś zacząć od zbadania rynku pod kątem dostępnych opcji (w tym rozwiązań otwartoźródłowych) oraz dostawców. Podobny research należy wykonać wymieniając system na nowy. Kolejna sprawa to kwestia architektury i licencjonowania – w Chmurze (najczęściej jest to model Software-as-a-Service), on-premise lub w ramach opcji hybrydowej. Choć rozwiązania cloudowe są obecnie mocno promowane, nie będą one oczywistym wyborem dla każdego. Kluczowym aspektem przy podjęciu decyzji powinno być tutaj bezpieczeństwo i szacowany zwrot z inwestycji.

 

Aby mieć pewność, że całe przedsięwzięcie się opłaci, warto skorzystać z fachowej pomocy. W Mindbox mamy ERP-y w małym paluszku, a za sobą setki udanych wdrożeń. Porozmawiajmy!

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!