/ We know how

Czy chmury są nieuniknione? Jak wygląda przyszłość cloud computingu?

Nieustanny rozwój technologii chmurowych odmienia świat biznesu, informatyki oraz zwykłych użytkowników Internetu. Wiele wskazuje, że chmury obliczeniowe będą coraz bardziej powszechne i trafią „pod strzechy” wielu organizacji. Jak wpłyną na ich rozwój i jak wygląda ich przyszłość?

 

 

Czym są chmury obliczeniowe?

 

Chmury obliczeniowe to jeden z kluczowych trendów w dzisiejszej branży informatycznej. Czasami można spotkać się także z określeniem cloud computing, ale jest ono w dużej mierze synonimiczne z chmurami obliczeniowymi.  Oba definiuje się jako model dostarczania usług informatycznych polegający na udostępnianiu zasobów informatycznych przez internet.

Chmury obliczeniowe to dynamicznie rozwijająca się technologia, która przyczyniła się do transformacji sposobu działania firm. Coraz więcej z nich decyduje się unowocześnić stosowaną architekturę. Chmury pozwalają użytkownikom elastycznie korzystać z serwerów, pamięci, sieci czy aplikacji. Zazwyczaj wykorzystują technologie wirtualizacji, które pozwalają uruchamiać wiele maszyn wirtualnych na jednym fizycznym serwerze. Służą m.in. do:

 • przechowywania i przetwarzania danych,
 • dostarczania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i testowania oprogramowania,
 • obsługi ruchu internetowego,
 • wirtualizacji środowisk i aplikacji.

Chmury można podzielić ze względu na typ – wyróżnia się publiczne, prywatne oraz hybrydowe. Można je też pojmować jako rozwiązania typu „as-a-service” („jako usługa”). W tym wypadku najczęściej można spotkać się z IaaS (infrastruktura jako usługa), PaaS (platforma jako usługa) i SaaS (oprogramowanie jako usługa).

 

 

Dlaczego przyszłość jest pełna chmur?

 

Wiele wskazuje, że rozwiązania chmurowe będą coraz powszechniejsze. Potwierdzają to dane zgromadzone przez Statistę – w 2021 roku wartość rynku cloud computing osiągnęła 412 miliardów dolarów. Wynika to z wielu powodów. Chmury obliczeniowe w elastyczny i skalowalny sposób pozwalają wykorzystywać dostępne zasoby. Dzięki temu można dopasować ich użycie do zmiennych potrzeb organizacji i warunków rynkowych. Korzystanie z nich prowadzi też do oszczędności kosztów – firmy nie muszą kupować i utrzymywać własnej infrastruktury informatycznej.

Chmury obliczeniowe są także łatwe w użyciu i nie wymagają specjalistycznej wiedzy technicznej. To pozwala szybciej i łatwiej dostarczać aplikacje i usługi, co zwiększa wydajność i produktywność firmy. Często rozwiązania chmurowe łączy się z technologiami no code, dzięki czemu używać ich mogą nawet użytkownicy bez programistycznego wykształcenia.

Warto też zwrócić uwagę, że coraz więcej organizacji dąży do stania się cloud native i coraz chętniej stosuje różnego rodzaju platformy chmurowe takie jak np. AWS czy Microsoft Azure. Jest to związane z dążeniem wielu firm do stania się organizacjami opartymi na danych, co jest istotnym składnikiem cloud culture.

 

 

Co zmieni się w przyszłych infrastrukturach chmurowych?

 

Przyszłe infrastruktury chmurowe będą musiały sprostać rosnącym wymaganiom biznesowym i technologicznym. Można zatem założyć, że będą bardziej elastyczne i skalowalne oraz będą  integrować dane z różnych platform w większym niż obecnie stopniu. Współczesny rynek często wymaga szybkich działań, więc firmy, które będą mogły łatwo dostosować swoje zasoby do zmiennych potrzeb, uzyskają lepsze wyniki.

W przyszłości coraz większy nacisk będzie kładziony na automatyzację. Już teraz widać to np. we wdrożeniach RPA opartych na rozwiązaniach chmurowych – wydatnie zwiększają one wydajność procesów i pozwalają odciążyć pracowników od monotonnych zadań.  Można zatem przypuszczać, że zarówno dostawcy, jak i użytkownicy chmur będą automatyzować procesy w nich zachodzące.

Niebagatelny będzie wpływ sztucznej inteligencji na rozwiązania chmurowe. Można spokojnie założyć, że będzie ona nadal rozwijana, co doprowadzi do wdrożenia nowych funkcji i usług w chmurach. Także nowe technologie, takie jak edge computing, blockchain i IoT (internet rzeczy), będą wpływać na rozwój chmur obliczeniowych.

 

 

Jak zwiększy się bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych?

 

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych wyzwań dla chmur obliczeniowych. Wiele firm obawia się utraty danych lub ataków hakerskich. Jednak dostawcy ciągle udoskonalają standardy bezpieczeństwa swoich usług, a przyszłość cloud computingu wydaje się być pod tym względem obiecująca. Przyszłe infrastruktury chmurowe będą stosować rozwiązania takie jak:

 • Zaawansowane mechanizmy autoryzacji – mowa np. o dwuskładnikowym uwierzytelnianiu. Nie można też wykluczyć rozwoju bardziej skomplikowanych sposobów autoryzacji, co da jeszcze większą kontrolę dostępu do zasobów.
 • Ulepszanie systemów monitorowania bezpieczeństwa – dostawcy ciągle inwestują w narzędzia do wykrywania zagrożeń, takie jak systemy wczesnego ostrzegania, analiza zachowań użytkowników czy SIEM (Security Information and Event Management).
 • Skuteczniejsze metody szyfrowania – zastosowanie w chmurach obliczeniowych bardziej zaawansowanych sposobów kodowania takich jak szyfrowanie homomorficzne może skuteczniej chronić dane przed kradzieżą lub naruszeniem prywatności.
 • Zwiększenie przejrzystości – bardziej przejrzyste usługi dostawców chmur umożliwią klientom wgląd w ich działania oraz lepszą kontrolę nad danymi.
 • Rozwiązania zgodne z regulacjami – mowa o takich standardach bezpieczeństwa, jak ISO/IEC 27001, PCI DSS czy HIPAA.

 

 

Jaki wpływ na biznesy będzie miała migracja do chmur?

 

Migracja do chmur obliczeniowych może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla firm. Wiele zależy od rodzaju i rozmiaru przedsiębiorstwa, sektora, w którym działa i wielu innych. Nie zmienia to faktu, że migracja do chmur może pomóc zmniejszyć koszty inwestycji np. w sprzęt czy oprogramowanie. W chmurach często obowiązuje model płatności pay-per-use, więc płaci się tylko za określone działania czy zajmowane miejsce na dyskach.

Chmury pozwalają firmom łatwiej i szybciej skalować swoje procesy i zasoby, w zależności od potrzeb biznesowych. Zapewniają też ciągłą dostępność i wydajność usług. Oznacza to, że aplikacje i dane są dostępne dla użytkowników przez cały czas i z każdego miejsca na świecie z dostępem do Internetu.

Warto też zauważyć, że chmury obliczeniowe umożliwiają pracownikom dostęp do danych i aplikacji z dowolnego miejsca na świecie, co zwiększa ich wydajność. Jest to szczególnie istotne w coraz powszechniejszym modelu pracy zdalnej. Z kolei z punktu widzenia firmy migracja do chmur obliczeniowych umożliwia integrację z innymi systemami biznesowymi jak CRM czy ERP , co pozwala pracować łatwiej i efektywniej.

Choć migracja do chmur może pomóc osiągnąć większą elastyczność, wydajność i bezpieczeństwo, wymaga starannej analizy i planowania, aby uniknąć potencjalnych problemów. Przed rozpoczęciem procesu organizacja musi dokładnie przeanalizować potrzeby, koszty oraz potencjalne korzyści i ryzyka związane z migracją. Wymaga to również inwestycji w nowe technologie i umiejętności związane z zarządzaniem infrastrukturą chmurową.

Warto też zwrócić uwagę, że migracja do chmur obliczeniowych może wpłynąć na sposób działania firm i interakcji z klientami. Może jednak prowadzić do nowych usług, przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności firmy.

Podsumowując, migracja do chmury może pozytywnie wpłynąć na firmy, zapewniając korzyści takie jak skalowalność, lepsze bezpieczeństwo danych czy integracja z innymi systemami biznesowymi. Jednak, by to osiągnąć, konieczne jest dokładne zaplanowanie migracji i inwestycje w odpowiednie technologie i umiejętności.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!