/ We know how

Czy chmura zdecentralizowana jest przyszłością cloud computingu?

Wykorzystanie w praktyce możliwości, jakie oferują chmury obliczeniowe, pozwala firmom na wypracowanie wielu istotnych przewag konkurencyjnych. Z roku na rok coraz częściej mówi się także o atutach chmur całkowicie zdecentralizowanych. Ich atutem w przeciwieństwie do chmur zcentralizowanych ma być fakt, że są mniej podatne na różnego rodzaju ataki cybernetyczne a także zapewniają większą wydajność. Czy chmura zdecentralizowana jest przyszłością cloud computingu? Na to pytanie postaramy się udzielić odpowiedzi w niniejszym poradniku.

 

 

Czym jest chmura zdecentralizowana?

 

Standardowa chmura obliczeniowa to rodzaj usługi, który polega na zdalnym dostarczaniu usług IT oraz hostowaniu ich w zewnętrznych centrach danych zamiast na lokalnym serwerze dedykowanym. Często określa się je jako “modern architecture“. 

Atutem wynikającym z korzystania z chmur obliczeniowych jest fakt, iż nie trzeba ponosić kosztów związanych z inwestycjami w infrastrukturę IT, co pozwala na skupienie się na rozwijaniu biznesu. Chmury dzieli się na zcentralizowane oraz zdecentralizowane. Obecnie największą popularnością cieszą się te pierwsze, jednak zalety chmur zdecentralizowanych dostrzega coraz więcej przedsiębiorców. 

Co wyróżnia chmurę zdecentralizowaną? Jej podstawowym wyróżnikiem jest fakt, iż pozwala na przetwarzanie danych w chmurze za pośrednictwem zdecentralizowanych węzłów komputerowych tworzących sieć peer-to-peer.

Bardzo istotny jest fakt, iż żaden z podmiotów nie sprawuje centralnej kontroli w sieci. Chmury zdecentralizowane bazują na technologii blockchain. Użytkownicy mogą nie tylko korzystać z usług w takiej chmurze, ale również udostępniać pozostałym własne, nadmiarowe zasoby – pamięć masową, obliczeniową itd.

Najważniejsze zalety zdecentralizowanej infrastruktury chmurowej to:

  • większe bezpieczeństwo,
  • kontrola nad zasobami w chmurze,
  • transparentność,
  • wyższy poziom ochrony danych. 

 

 

Chmury zcentralizowane – czym się różnią od zdecentralizowanych?

 

Podmioty dostarczające zcentralizowane usługi przetwarzania w chmurze pobierają niekiedy dość wysokie opłaty, a także niektórzy wskazują, że wykorzystują dane swoich użytkowników w sposób nieetyczny. Do najpopularniejszych chmur zcentralizowanych zalicza się m.in. AWS, Microsoft Azure, Google Cloud i Firebase.

Firmy te mają możliwość korzystania z analityki danych, aby analizować dane w celu ulepszania swoich ofert. Dostawcy zcentralizowanych usług chmurowych mogą też wykorzystywać dane przechowywane na ich serwerach do kierowania reklam dostosowanych do właściciela danych, co dla wielu firm jest bardzo uciążliwe. Jakie są wady systemów chmurowych w formie zcentralizowanej?

Bardzo ważną wadą zcentralizowanych platform chmurowych jest to, iż ich modele serwera posiadają pojedynczy punkt awarii. To prowadzi do tego, iż ryzyko wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych jest bardzo wysokie. 

 

 

Jak chmury zdecentralizowane zmienią cloud computing?

 

Jak kształtuje się przyszłość rozwiązań chmurowych? W jaki sposób chmury zdecentralizowane zmienią cloud computing? Obecnie zauważalny jest trend polegający na przechodzeniu od zcentralizowanych chmur właśnie na rzecz tych zdecentralizowanych, opartych na technologii blockchain.

Popularyzacja zdecentralizowanych usług chmurowych przyczyni się m.in. do poprawy poziomu bezpieczeństwa, zwiększenia wydajności a także pozwoli na wdrażanie narzędzi i aplikacji chmurowych od różnych dostawców w sposób modułowy w oparciu o najlepsze dostępne zestawy narzędzi. Byłaby to znacząca zmiana w porównaniu z obecną sytuacją, ponieważ w tej chwili kompatybilność między poszczególnymi rozwiązaniami w chmurze od najpopularniejszych dostawców jest mocno ograniczona. Dodatkowo, wsparcie dla zewnętrznych dodatków do chmury jest praktycznie niedostępne.

Dodatkowo, koszty oraz niedogodności związane z migracją między różnymi dostawcami usług są wyjątkowo wysokie. Opisuje się to jako “zależność od dostawców”, co prowadzi do tego, że firmy nie mogą elastycznie korzystać z różnych rozwiązań chmurowych od kilku dostawców, ponieważ byłoby to nieekonomiczne. 

 

 

Jaką rolę gra w tym wszystkim blockchain?

 

Zdecentralizowane usługi przechowywania danych na chmurze często są oparte na technologii blockchain, czyli tzw. łańcuchu bloków. Blockchain to rozproszona baza danych, którą współużytkują węzły sieci komputerowej. W związku z tym, iż jest to baza danych, to przechowuje ona wszelkie informacje w postaci elektronicznej w formacie cyfrowym. Każda operacja realizowana w ramach blockchain ma zagwarantowany równie wysoki poziom bezpieczeństwa. 

Jak działają zdecentralizowane platformy przechowywania danych w chmurze oparte na technologii blockchain? Najważniejszym założeniem jest tutaj udostępnianie plików w sieci peer-to-peer oraz śledzenie szyfrowania, przechowywania, pobierania i administrowania umowami z wykorzystaniem łańcucha bloków. 

Jak wygląda migracja do chmury, jeśli decydujemy się na wersję zdecentralizowaną? Każdy z klientów może szyfrować swoje pliki oraz kontrolować klucz szyfrujący. Klientów określa się jako “najemców”. Pliki klientów są później dzielone na wiele części. Tworzone są również duplikaty każdej części w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa.

Mniejsze fragmenty plików są przechowywane na wielu komputerach w sieci peer-to-peer. Właścicieli poszczególnych komputerów w sieci określa się jako “farmerów”. Wszyscy rolnicy otrzymują jedynie niewielkie fragmenty plików, które są zaszyfrowane. Żaden z farmerów nie może odczytać otrzymanych plików a także zrekonstruować całego pliku.

W sytuacji, gdy najemcy proszą o zwrot pliku, muszą użyć tabeli skrótów, która jest oparta na łańcuchu bloków wraz z kluczem szyfrującym. Dzięki temu cały plik może zostać właściwie zrekonstruowany ze wszystkich fragmentów. Plik jest odbudowywany, gdy wszyscy farmerzy prześlą poszczególne fragmenty, którymi dysponują. Potem najemca używa klucza szyfrującego w celu odszyfrowania pliku.

Podmioty uczestniczące w chmurach zdecentralizowanych są zobowiązane do spełnienia określonych warunków. Najemcy płacą za przechowywane pliki, zaś farmerzy otrzymują zapłatę za zaoferowaną pojemność w kryptowalucie, np. w Bitcoinie. Farmerzy są rozliczani z tego, czy w odpowiedni sposób zarządzali przechowywanymi plikami. W sytuacji, gdy nie dochowują warunków umów, nie otrzymują zapłaty.

 

 

Co jeszcze wnoszą ze sobą chmury zdecentralizowane

 

Zdecentralizowane środowiska mogą zaoferować dodatkowe warstwy bezpieczeństwa, co gwarantuje wyższy poziom ochrony przetwarzanych danych. Dodatkowo, dostawcy usług na zdecentralizowanych platformach mogą wzajemnie wykorzystywać swoje usługi udostępniane w ramach tej samej chmury.

Podsumowując, chmury zdecentralizowane uczynią cloud computing bardziej elastycznym, bezpiecznym a także bardziej nastawionym na potrzeby użytkowników. Duża liczba rozproszonych dostawców usług będzie bardzo korzystna dla podmiotów szukających chmury w atrakcyjnej cenie wyróżniającej się wydajnością i wysokim poziomem zabezpieczeń. 

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!