/ We know how

Czego możesz się dowiedzieć czytając Case Studies związane z RPA?

Jak pokazują rozmaite case studies, zrobotyzowana automatyzacja procesów biznesowych przynosi firmom ogromną liczbę korzyści. Oprócz zwiększenia efektywności biznesowej jest to m.in. ograniczenie kosztów oraz możliwość pełnego wykorzystania potencjału pracowników. Czego dokładnie można dowiedzieć się czytając case studies związane z RPA?  Wyjaśniamy to w poniższym poradniku.

 

 

Czym są case studies?

 

Czym są case studies? Case study, czyli studium przypadku, to pojęcie oznaczające dokładną analizę konkretnego projektu zrealizowanego przez określony podmiot. W przypadku przedsiębiorstw specjalizujących się w implementacji RPA (ang. Robotic Process Automation), czyli zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych, jest to wnikliwa analiza projektu polegającego na wdrożeniu rozwiązań w zakresie RPA. 

Po co czytać case studies? Case study zawiera informacje o tym, jaka była sytuacja początkowa oraz problem do rozwiązania. Jest tam również mowa o sposobach, w jakich go rozwiązano a także wykorzystanych do tego celu narzędziach. Bardzo istotną częścią każdego studium przypadku są też szczegółowe informacje na temat rezultatu zrealizowanych prac.

Case study jest zatem szczegółowym opisem konkretnego projektu, który został z powodzeniem zrealizowany. Tworzenie case studies to doskonały sposób na zwiększenie zainteresowania określonymi usługami firmy wśród potencjalnych klientów a także partnerów biznesowych.

Jak zrobić case studies? Muszą one być wykonane starannie i zawierać jak najwięcej informacji na temat tego, jakie korzyści odnieśli beneficjenci danego przedsięwzięcia w związku z jego realizacją. W przypadku RPA są to korzyści wynikające z wprowadzenia zrobotyzowanej automatyzacji w określonym obszarze.

 

 

Czego możesz się dowiedzieć z case studies opartych na projektach RPA?

 

Możliwości na wdrożenie RPA przez przedsiębiorstwa jest cała masa. W zależności od tego, w jakiej branży działa dany podmiot gospodarczy, jaka jest skala jego działalności oraz jakie są jego możliwości finansowe, implementuje się określone rozwiązania mające na celu zrobotyzowanie konkretnych obszarów.

Przeglądając poszczególne case studies oparte na projektach RPA można dowiedzieć się m.in.:

 • jakie zyski osiągają firmy na przeprowadzeniu robotyzacji,
 • po jakim czasie zwraca się koszt inwestycji w RPA, 
 • jak RPA przekłada się na przyspieszenie procesów zakupowych, 
 • jak poprawia się poziom obsługi klienta w związku z implementacją RPA,
 • czy firma dysponująca rozwiązaniami w zakresie RPA zyskała nowych klientów,
 • jak implementacja RPA wpłynęła na efektywność zarządzania magazynem,
 • jak poprawiło się planowanie w firmie podaży i popytu,
 • w jaki sposób zoptymalizowany został proces sporządzania faktur i innych dokumentów, 
 • o ile skrócił się czas realizacji zamówień, 
 • jak RPA wykorzystano w analizie danych i raportowaniu,
 • w jaki sposób wykorzystano robotyzację do monitorowania zaległości finansowych klientów i kontrahentów,
 • czy zrobotyzowana automatyzacja jest w stanie wypełnić lukę integracyjną,
 • jak wykorzystano potencjał pracowników, których uwolniono od wykonywania rutynowych i czasochłonnych czynności. 

Każde case studies zawiera nieco inne informacje, ponieważ robotyzacja może mieć różne oblicza. RPA wprowadza się w różnych działach oraz na zróżnicowaną skalę.

Na naszym firmowym blogu opublikowaliśmy szczegółowe referencje firm, w których zawarto dokładne case studies RPA zrealizowane przez naszą firmę. Opisaliśmy w nich, w jaki sposób przebiegała implementacja RPA we współpracujących z nami firmach. Jedną z takich firm była Scania. Firma ta wykorzystała RPA do przyspieszania procesów administracyjnych, poprawy ich jakości, i podejmowania lepszych decyzji biznesowych.

Pierwszy robot, który uruchomiono w Scania Polska, był dość prosty. Jego zadaniem była aktualizacja dziennika księgowego w systemie iScala. Każdej nocy do firmowego ERP spływały tysiące dokumentów z zewnętrznych systemów. Księgowy każdego ranka uruchamiał proces aktualizacji, który w niektórych przypadkach trwał nawet godzinę. Był to stracony czas, ponieważ nie mógł wówczas korzystać z systemu. Po zastosowaniu RPA od razu zauważalna była poprawa. Robot w nocy, po otrzymaniu stosownych sygnałów wykonywał samodzielnie aktualizację dziennika. Księgowy po przyjściu do pracy w godzinach rannych mógł od razu zająć się wykonywaniem powierzonych mu zadań bez konieczności oczekiwania na aktualizację systemu. 

Inne implementacje RPA przeprowadzone przez Mindbox były realizowane dla następujących firm:

 • Danone Polska. Firma obecnie rozwija program inteligentnej automatyzacji z wykorzystaniem narzędzi Robotic Process Automatomation firmy UiPath. Dotychczas uruchomiono ponad 100 robotów, a lista procesów – potencjalnych kandydatów liczy 500 pozycji.
 • Duża instytucja ubezpieczeniowa. W ramach współpracy w 2022 roku uruchomiono 12 robotów programowych. Pierwszym procesem automatyzowanym wdrożonym przez wewnętrzny zespół towarzystwa ubezpieczeniowego we współpracy z ekspertami Mindbox było raportowanie pojazdów bez obowiązkowego ubezpieczenia OC.
 • LINK. Firma zautomatyzowała proces księgowania faktur kosztowych od firm przewozowych, dzięki rozwiązaniu wprowadzonemu we współpracy z Mindbox, opierającemu się na technologii OCR (Optical Character Recognition) firmy Abbyy oraz robotach UiPath. Łącznie zrobotyzowano 6 procesów.
 • Credit Agricole . Bank korzysta z narzędzi RPA, aby przyspieszyć procesy związane z podejmowaniem decyzji kredytowych. Dzięki temu analitycy nie muszą wykonywać manualnych, rutynowych czynności związanych ze zbieraniem i weryfikowaniem danych.

 

 

Co daje zrobienie własnych case studies?

 

Jakie korzyści płyną z przygotowania własnego case studies? Przede wszystkim możemy w ten sposób przekonać klientów do skorzystania z naszych usług. Większość osób przed podjęciem ostatecznej decyzji zakupowej stara się dowiedzieć jak najwięcej na temat danego przedsiębiorstwa. Studium przypadku, które jest właściwie sporządzone, jest doskonałym narzędziem do osiągnięcia tego celu, ponieważ zawiera ogromną liczbę informacji na temat zalet konkretnego produktu lub usługi, co zachęca do zakupu.

Firmy, które dzielą się informacjami na temat zrealizowanych przez siebie projektów w ramach case studies, są również bardzo często postrzegane jako branżowi eksperci. Case study jest dowodem na to, iż mamy do czynienia z firmą o ugruntowanej pozycji rynkowej, która zrealizowała z powodzeniem już wiele projektów dla szerokiego grona klientów.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!