/ We know how

Co to jest ORM oraz czym się różni od SQL (Object Relational Mapping)

Mapowanie obiektowo-relacyjne, w skrócie ORM, to nowoczesne podejście do zagadnienia współpracy z bazą danych. Jego cechą charakterystyczną jest wykorzystanie filozofii programowania obiektowego. W poniższym artykule szczegółowo tłumaczymy, czym wyróżnia się mapowanie obiektowo-relacyjne.

 

 

Czym jest ORM?

 

Znajomość oprogramowania służącego do zarządzania relacyjnymi i nierelacyjnymi bazami danych to jeden z wymogów, który często stawia się kandydatom zainteresowanym podjęciem pracy w branży IT. Ważnym terminem, którego znaczenie powinni znać programiści, jest też ORM.

Mapowanie obiektowo-relacyjne, w skrócie ORM (ang. Object-Relational Mapping) to nowoczesna technika stosowana do tworzenia swego rodzaju “pomostu” pomiędzy aplikacjami zorientowanymi obiektowo i relacyjnymi bazami danych. ORM jest zatem warstwą, która łączy programowanie obiektowe z relacyjnymi bazami danych.

Warto wiedzieć, że programiści obiektowi w trakcie interakcji z bazą danych muszą każdego dnia wykonywać rozmaite operacje – mowa tu o tworzeniu, odczytywaniu czy aktualizowaniu danych w bazie. Korzystając z narzędzia ORM można znacząco uprościć interakcję pomiędzy relacyjnymi bazami danych oraz różnymi językami obiektowymi (Java czy C##). 

 

 

Mapowanie obiektowo-relacyjne w praktyce – najważniejsze zasady

 

Programiści, którzy chcieliby przystąpić do pracy z narzędziami ORM, powinni postępować zgodnie z odpowiednim planem. W pierwszej kolejności należy stworzyć model danych w obiektowym języku programowania. 

Następnie należy sporządzić schemat bazy danych, który będzie odpowiadał temu modelowi. Kolejną niezbędną czynnością jest zdefiniowanie odwzorowania bazy danych na model relacyjny. Później trzeba stworzyć aplikację obiektową, która będzie operowała na modelu obiektowym. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba pobrania obiektów z bazy danych lub usunięcia utrwalonego obiektu, trzeba wykorzystać odpowiedni API naszego narzędzia ORM.

 

 

W jakich sytuacjach korzystamy z ORM?

 

Kiedy programiści korzystają z ORM? Narzędzia oparte na zasadzie mapowania relacyjno-obiektowego są nieocenionym wsparciem, gdy poszukujemy oprogramowania pozwalającego na:

 • definiowanie odwzorowania zawartości relacyjnej bazy danych na obiekty w stosowanym przez nas obiektowym języku programowania,
 • wykonywanie rozmaitych operacji na danych w ramach bazy w taki sposób, jak przy operowaniu na standardowych obiektach języka programowania,
 • uniknięcie nadmiarowego kodu,
 • łatwe przełączanie między różnymi bazami danych,
 • tworzenie zapytań dla wielu tabel,
 • przyspieszenie kodowania,
 • usprawnienie migracji danych między bazami danych.

ORM jest także bardzo dobrym wyborem, gdy dysponujemy już istniejącym i przemyślanym modelem obiektowym. Właściwie wykorzystując jego możliwości proces programowania może zostać znacznie skrócony, co docenia wielu programistów. Jak widać, liczba możliwości, jakie daje ORM, jest naprawdę imponująca. 

 

 

Jakie są zalety ORM?

 

Oprogramowanie typu ORM posiada wiele zalet. Do grona najważniejszych atutów mapowania obiektowo-relacyjnego zalicza się:

 • mniejsze koszty rozwoju, 
 • oszczędność czasu,
 • zapewnia łączność z bazą danych,
 • oprogramowanie staje się bardziej zorientowane obiektowo,
 • nie istnieje konieczność ręcznego wdrażania bazy danych,
 • poprawa bezpieczeństwa – narzędzia ORM są budowane tak, by zapewnić bezpieczeństwo na wysokim poziomie, a ryzyko ataków typu SQL Injection było ograniczone do minimum,
 • ograniczenie ilości pisanego kodu – ilość kodu, który trzeba sporządzić, jest zdecydowanie mniejsza aniżeli w przypadku SQL.

 

 

Najpopularniejsze narzędzia ORM

 

Najbardziej znane narzędzia i aplikacje służące do wdrażania mapowania obiektowo-relacyjnego to:

 • Django EOM,
 • Doctrine ORM,
 • Syngonium ROM nak,
 • web2py,
 • SQLObject,
 • Hibernate,
 • Apache OpenJPA,
 • RedBeanPHP.

 

 

Jakie są różnice pomiędzy ORM a SQL?

 

SQL jest językiem programowania pozwalającym użytkownikowi na pobieranie bądź modyfikację żądanych informacji w trakcie pracy z bazą danych. Dzięki SQL możliwe są interakcje relacyjnych baz danych z wykorzystaniem określonych zapytań. Relacyjna baza danych przechowuje informacje w polach, a zawartość jest zorganizowana w wierszach i kolumnach.

Z kolei mapowanie obiektowo-relacyjne umożliwia użytkownikom interakcję z bazami danych w wybranych przez nich językach programowania – dzięki temu nie muszą używać wyłącznie języka SQL. Dane są wyświetlane w uporządkowany sposób, co pomaga zrozumieć zawartość i układ bazy danych bez konieczności używania SQL. Jedną z korzyści, która przemawia za korzystaniem z ORM, jest fakt, iż dzięki temu rozwiązaniu można oszczędzić czas.

Wraz z upływem czasu, gdy interakcje z danymi są coraz bardziej złożone, zwiększa się też długość zapytań SQL do wprowadzania danych. To sprawia, że zwiększa się prawdopodobieństwo występowania błędów. Komplikacje mogą pojawiać się także z racji tego, iż istnieje wiele sposobów pisania zapytań oraz uzyskiwania takiego samego wyniku.

Z kolei mapowanie obiektowo-relacyjne działa jak tłumacz konwertujący kod z jednej formy na inną. Narzędzie tworzy obiekty, które reprezentują wirtualną mapę bazy danych. Użytkownik ORM może wchodzić w interakcje z wybranymi obiektami bez konieczności bezpośredniego ingerowania w kod.

 

 

Podsumowanie

 

Dynamiczny rozwój technologii informatycznych owocuje tym, iż specjaliści IT nie muszą poświęcać dużo czasu na proste, powtarzalne czynności. Dziś zaawansowaną analizę danych można przeprowadzić szybko i sprawnie – wystarczy, że będziemy dysponować odpowiednim oprogramowaniem.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!