/ We know how

Co motywuje specjalistów IT do zmiany pracy?

Mimo iż branża IT należy do najdynamiczniej rozwijających się sektorów na świecie, jej cechą charakterystyczną jest także dość duża rotacja pracowników. Specjaliści IT stosunkowo często podejmują decyzję o zmianie swojego dotychczasowego miejsca pracy. Uzasadniają to przede wszystkim zbyt niskim wynagrodzeniem, niewłaściwą kulturą pracy oraz atmosferą w zespole. W poniższym artykule przedstawiamy kompleksowy poradnik dotyczący zmieniania pracy przez specjalistów IT.

 

 

Dlaczego specjaliści IT odchodzą z pracy? Badanie No Fluff Jobs

 

Od lat mówi się, że praca w branży IT jest spełnieniem marzeń, ponieważ specjaliści mogą liczyć na wysokie wynagrodzenia oraz szereg benefitów pracowniczych. Okazuje się jednak, że realia codziennej pracy w IT przeczą tego typu stwierdzeniom.

Firma No Fluff Jobs przeprowadziła latem 2020 roku badanie pod hasłem “Dlaczego specjaliści IT odchodzą z pracy?”, w którym wzięło udział 1444 specjalistów IT na następujących poziomach zaawansowania:

 • junior,
 • mid,
 • senior,
 • lider zespołu.

Najliczniej reprezentowaną grupą byli pracownicy zajmujący stanowiska mida (34%), seniora (30%) oraz lidera (15%). Co motywuje specjalistów IT do zmiany pracy? Szczegóły badania omawiamy poniżej.

 

 

Jak często specjaliści IT zmieniają pracę?

 

Aż połowa przebadanych specjalistów IT zmienia miejsce swojego zatrudnienia minimum raz na 2 lata. Autorzy badania podkreślają, że im seniority jest niższe, tym decyzje o zmianie pracy podejmowane są częściej. Najrzadziej na zmianę pracodawcy decydują się liderzy – 26% osób zajmujących to stanowisko zmienia pracę co 2 lata. 

Odpowiedzi respondentów na pytanie “Jak często zmieniasz pracę?” przedstawiały się następująco: 

 • Rzadziej niż raz na 2 lata – 45%,
 • Raz na 2 lata – 31%, 
 • Raz na rok – 15%,
 • Całe swoje życie zawodowe pracuję w 1 firmie – 7%,
 • Co kilka miesięcy – 3%. 

 

 

Co jest najczęstszym motywatorem do zmiany pracy?

 

Który powód jest najczęściej wskazywany jako główny motywator do zmiany miejsca zatrudnienia przez specjalistów IT?

Oto 12 powodów, przez które specjaliści IT rezygnują z pracy:

 • 78% – niskie wynagrodzenie,
 • 59% – niska kultura pracy w firmie,
 • 53% – zła atmosfera w zespole,
 • 52% – brak poczucia bezpieczeństwa,
 • 48% – manager, 
 • 45% – używanie starych technologii, 
 • 43% – źle dobrany zakres obowiązków, 
 • 38% – zbyt częste zmiany dotyczące podziału ról w projekcie, 
 • 29% – niskie kompetencje współpracowników,
 • 21% – zbyt częsta rotacja pracowników,
 • 10% – niewłaściwie realizowany onboarding,
 • 7% – inne. 

źródło: Ankieta online “Dlaczego specjaliści IT odchodzą z pracy?”, No Fluff Jobs, czerwiec – lipiec 2020 r. Liczba respondentów: 1444. Błąd statystyczny 2%.

Warto odnotować, że najczęściej wskazywaną przyczyną (aż 78% wskazań!) było zbyt niskie wynagrodzenie. Jest to dość zastanawiające, zwłaszcza, że przyjęło się sądzić, że pracownicy branży IT mogą liczyć na niezwykle wysokie płace. Omawiane badanie zdaje się przeczyć tej tezie.

 

 

Niskie wynagrodzenia domeną branży IT?

 

Czy niskie wynagrodzenie jest głównym powodem do zmiany pracodawcy wyłącznie w przypadku juniorów? Nic bardziej mylnego! Niezadowolenie z uzyskiwanej płacy we wszystkich analizowanych grupach jest podstawowym motywatorem do zmiany miejsca zatrudnienia i wyniosło odpowiednio:

 • u liderów – 72%,
 • u seniorów – 79%,
 • u midów – 80%,
 • u juniorów – 78%.

 

 

Kiedy specjaliści IT podejmują decyzję o poszukiwaniu nowej pracy?

 

54% ankietowanych zadeklarowało, że rozpoczyna poszukiwania nowego miejsca pracy, gdy są w pełni przekonani co do tej decyzji. Im dłuższy staż pracy, tym czynnik ten ma mniejsze znaczenie.

Czy pracownikom IT zdarza się “rzucić pracę” pod wpływem impulsu? Przyznało się do tego 15% respondentów. Im seniority jest wyższe, tym nieprzyjemne wydarzenia w firmie są częściej wskazywane jako powód zmiany pracodawcy.

 

 

Czy warto często zmieniać pracę w branży IT?

 

Zmiana miejsca pracy to poważna decyzja, dlatego nie powinno się podejmować jej w sposób nieprzemyślany i pochopny. Oczywiście, jeżeli pracujemy ponad siły, nie czujemy się doceniani przez szefa, a atmosfera w zespole pozostawia wiele do życzenia, wówczas znalezienie nowego miejsca pracy będzie bardzo dobrą decyzją.

Odradzamy jednak poszukiwanie nowego miejsca pracy tylko po to, by otrzymać kolejny wpis w CV bądź czujemy się “znudzeni” realizowanymi projektami. Zmiana pracodawcy powinna być ostatecznym rozwiązaniem stosowanym, gdy nie ma innego wyboru i zdajemy sobie sprawę z tego, że w konkretnym przedsiębiorstwie nie mamy żadnych pozytywnych perspektyw zawodowych.

 

 

Jak utrzymać specjalistę IT w firmie?

 

Jak utrzymać pracownika w warunkach dużej konkurencyjności? Tego typu pytania zadaje sobie wielu dyrektorów w firmach IT. Gdy spojrzymy na wyniki omawianego badania, zauważymy, że dla pracowników tej branży najważniejsze jest wynagrodzenie, kultura organizacyjna oraz atmosfera w zespole. Jeśli firma w tych obszarach nie spełnia potrzeb pracowników, wówczas są oni bardziej skłonni do podjęcia decyzji o odejściu.

Aby utrzymać specjalistów IT w firmie, osoby zajmujące kierownicze stanowiska powinny starać się weryfikować ich potrzeby oraz wprowadzać zaproponowane przez nich rozwiązania. Dzięki temu pracownicy zyskają poczucie, że mają rzeczywisty wpływ na politykę firmy.

Im seniority jest wyższe, tym wynagrodzenie staje się kwestią mniej ważną, jednak i tak we wszystkich poziomach jest to najczęściej wskazywany czynnik przesądzający o podjęciu decyzji o zmianie miejsca pracy. Specjaliści IT są bardziej skłonni do pozostania w firmach, które gwarantują poczucie bezpieczeństwa i stabilizację zawodową, dają możliwość realizowania swoich pomysłów oraz pokazują im, że ich codzienna praca pełni ważną rolę. 

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!