/ We know how

Cloud Native prowadzi do innowacyjności

Migracja do rozwiązań chmurowych i transformacja dostarczania oprogramowania do modelu Cloud Native nie jest potrzebna samemu IT. Jest potrzebna firmie, ponieważ istotnie zmienia poziom jej innowacyjności.

 

Dziś główną przeszkodą innowacyjności w firmach jest brak czasu i przestrzeni. Według raportu Hackett Group “Improving Innovation From Technology” czynnik ten ma większe znaczenie, niż opór w organizacji,  obawa przed zmianą czy bariery finansowe.

 

Model Cloud Native wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu. Według raportu Hackett Group „The Business Value of Migration to Amazon Web Services” w przypadku firm-liderów migracji do jednego z czołowych ekosystemów chmury publicznej (AWS, GCP, MS Azure), nawet 70% członków zespołów developerskich przeorientowało się na zadania rozwojowe. Oznacza to spełnienie wyjściowych oczekiwań, z jakimi firmy migrują do chmury: ponad połowa wszystkich i trzy czwarte najlepszych z nich zakłada wykreowanie dzięki tej zmianie nowych produktów i usług.

 

Motywacjom i przebiegowi migracji do Cloud Native poświęciliśmy już artykuł <LINK>. Koncentruje się on na pokonywaniu wyzwań i przeszkód w drodze do Cloud Native. W Mindbox już na wstępnym etapie planowania migracji do chmury zwracamy uwagę na różne kategorie korzyści. Za najważniejszą z korzyści możliwych do uzyskania dzięki chmurze, dostarczającą najwięcej wartości, uważamy dziś zmianę w obszarze innowacyjności.

 

 

Źródła innowacji ery chmurowej

 

Źródłem strategicznej innowacji w dzisiejszych czasach są dla biznesu dane. W oparciu o ich analizę dokonuje się zmian modelu biznesowego lub operacyjnego.

 

Firmy często rozpoczynają stosowanie modelu chmurowego od obszaru analityki. Chmura zapewnia nieporównywalny z modelem tradycyjnym potencjał przetwarzania danych oraz liczbę dostępnych narzędzi i funkcji. Możliwość szybkiego wglądu w sytuację radykalnie skraca czas szukania rozwiązań i kreowania pomysłów. W raporcie „Business Value of Cloud modernization” firmy badawczo-marketingowej Known, podano, że uzyskanie raportów i analiz przy wykorzystaniu Managed Analytics było szybsze u 35% firm.

 

W modelu chmurowym bardzo ważnym źródłem innowacyjności jest dostęp do stale i dynamicznie rosnącego ekosystemu rozwiązań. Cloud Native, jako neutralny technologicznie, umożliwia integrację rozwiązań różnych dostawców i platform technologicznych oraz dorobku społeczności open source. Takiej elastyczności nie ma w modelu tradycyjnym.

 

Źródłem innowacji modelu biznesowego oraz innowacji produktowej jest technologia. Wynika to z głębokiej cyfryzacji produktów – poza fizycznymi atrybutami, o powodzeniu rynkowym decyduje otoczka cyfrowa. Tworzy ona ekosystemy, dynamicznie podążające za nastrojami i potrzebami klientów. Niektóre kategorie biznesu, jak nowoczesny wynajem aut czy dostarczanie posiłków, trudno już sobie wyobrazić bez zanurzenia w cyfrowym ekosystemie  – zestawie aplikacji, zewnętrznych usług chmurowych, IoT, geolokalizacji itd.  Ale dopiero w paradygmacie Cloud Native cały dostępny wachlarz technologii można dynamicznie orkiestrować, skalować i modyfikować.

 

Prototypowanie i eksperymentowanie, poprzedzające pełnoskalowe rozwiązania, jest zasadą i dobrą praktyką w modelu chmurowym. Cloud Native zapewnia przestrzeń do innowacji i podnosi prawdopodobieństwo sukcesu. Wejście na rynek z elementami procesów, pomysłów odbywa się etapami, w trybie elastycznego doskonalenia i skalowania w zależności od obserwowanych wyników. Taki model budowania innowacyjności nie wymaga tak dużych nakładów, jak w tradycyjnym podejściu.

 

Zewnętrzny impuls stanowi częsty motyw decyzji o adopcji modelu Cloud Native, o czym pisaliśmy w poprzednim artykule. Potrzeba lub zmiana kontekstu ośmielają do kreowania nowych pomysłów. Warto podkreślić, że późniejszy konsekwentny ich rozwój i modyfikacja najlepiej i najpełniej może dokonywać się w środowisku Cloud Native.

 

Wszystkie przytoczone źródła i ścieżki innowacji, które obecnie dominują, zyskują na mocy i wartości po adaptacji Cloud Native.

 

 

Struktura korzyści

 

W cytowanym raporcie „Business Value of Cloud modernization” firmy Known zebrano 22 wskaźniki efektywności usług chmurowych. Układają się one w cztery ścieżki adopcji nowoczesnego modelu chmurowego: konteneryzację, stosowanie usług zarządzanych w obszarze danych oraz analityki, wybór podejścia serverless.

 

Wykorzystanie wszystkich czerech elementów w ramach transformacji chmurowej przyniosło wzrost przychodów u 43% firm. W przypadku samego wdrożenia rozwiązań kontenerowych wzrost przychodów deklarowało 28% respondentów. Blisko 40% po adaptacji podejścia serverless odnotowało spadek wydatków na IT. W przypadku 35% badanych firm wykorzystanie Managed Analytics pozwala szybciej uzyskiwać raporty i analizy. A 13% wykorzystujących Managed Data szybciej reaguje na incydenty bezpieczeństwa.

 

Według Hackett Group, migracja do AWS przynosi wymierne korzyści biznesowe z perspektywy odporności, zwinności, oszczędności i wydajności. W raporcie „Cloud Services Study” 43% ankietowanych firm uważa, że po migracji szybciej dostarcza na rynek nowe funkcjonalności aplikacji, z których korzystają klienci.

 

Wykorzystanie chmury i modelu Cloud Native powoduje, że developerzy mogą przeorientować się  na działania rozwojowe, a nie utrzymanie i naprawianie błędów. Liczba developerów  skoncentrowanych na tworzeniu nowych funkcjonalności i cech produktów – innowacji – wzrosła o od ok. 30% do 70%.

 

Skrócenie czasu dostarczania nowych funkcjonalności aplikacji (o ponad 60%) poprawia efektywność procesów i pozwala rozwijać usługi. Dotyczy to warstwy front-end’u, ale i zaplecza, np. procesów rekrutacyjnych. Poprawa produktywności zespołów następuje dzięki automatyzacji procesów dostarczania oprogramowania. Powoduje ono połączenie wydajności z szybkością. Standaryzacja i automatyzacja tych procesów prowadzi też do poprawy bezpieczeństwa.

 

Wszystkie powyższe kategorie korzyści istotne dla procesu innowacyjnego potwierdzają się obecnie także w naszych rozmowach z klientami oraz w realizowanych z nimi projektach.

 

 

Od czego rozpocząć transformację

 

Udana transformacja do modelu chmurowego podlega standardom, ale musi być także procesem nastawionym na kontekst danej organizacji. Łączyć je powinno ukierunkowanie od początku na wartość biznesową oraz poprawę innowacyjności.

 

Kierując się taką logiką, transformację rozpoczyna się od konteneryzacji. Pozwoli ona na zbudowanie neutralności technologicznej i uniknięcie ryzyka uzależnienia od jednego dostawcy. Raport Known wspomina, że przenoszalność aplikacji wzrasta wówczas o 45%.

 

Kolejnym elementem jest wybór środowiska i narzędzi procesu CI/CD. Musi być to poparte know-how i wymaga dostosowania do możliwości i potrzeb organizacji. Na rynku straszą przykłady wdrożeń zaawansowanych środowisk, które pozostają nieużywane, ponieważ nie chcą korzystać z nich developerzy.

 

Cloud Native wytworzył też własne metody i praktyki — zarówno wdrożenia, jak i późniejszego działania. Mowa tu o stopniowym podejściu do migracji aplikacji do mikroserwisów i architektury kontenerowej w ramach koncepcji linii produkcyjnej transformacji (Factory). Podstawą i stałym punktem odniesienia powinno być także 12 zasad wytwarzania oprogramowania w modelu Cloud Native (12th Factors App).

 

Rolę kotwicy w tej transformacji powinny pełnić zagadnienia biznesowej odporności oraz powrotu do działania po przestoju.

 

Najważniejszym założeniem i kryterium zmiany pozostaje jej biznesowy cel i charakter – wypełniania form i standardów technologicznych wartością biznesową.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!