Kariera
Cloud & DevOps

Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie Transformacji Cyfrowej, umożliwiając szybkie wprowadzanie innowacji, podnosząc bezpieczeństwo i optymalizując koszty.

Mindbox Cloud & DevOps specjalizuje się w rozwiązaniach opartych o Kubernetes, Kontenery i Programowalną Infrastrukturę.

Skontaktuj się z nami

O nas

Mindbox stworzył praktykę Cloud & DevOps, w której wykorzystujemy naszą wiedzę ekspercką nabytą podczas pracy z klientami przy projektach z obszaru realizacji strategii cloudowej, integracji mikroserwisów dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań DevOps’owych.

Tworzymy środowiska produkcyjne oparte na kontenerach oraz pipeline’y CI / CD dla najbardziej wymagających klientów z sektora bankowego, Fintech i Telco.

Mamy doświadczenie w pracy z wdrożeniami programowalnej infrastruktury dużej skali, w środowisku chmury publicznej, jak i prywatnej, na całym świecie.

Technologie

Kontenery, Kubernetes, CI/CD

Mindbox tworzy środowiska produkcyjne oparte na kontenerach oraz pipeline’y CI / CD dla najbardziej wymagających klientów z sektora bankowego, Fintech i Telco.

Mamy doświadczenie we wdrożeniach środowisk produkcyjnych OpenShift i Kubernetes, dla klientów z sektora bankowego wykorzystywanych do dostarczania kluczowych usług biznesowe. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

Nasz zespół nie koncentruje się i nie zamyka tylko w obrębie jednej, preferowanej technologii lub dostawcy. Znamy różne dystrybucje Kubernetes, w tym Red Hat OpenShift, Docker Enterprise Edition, upstream itp. Dzięki temu możemy zarekomendować najlepsze rozwiązania dostosowane do potrzeb konkretnego biznesu.
Nasi partnerzy:

Możliwości DevOps

DevOps umożliwia rozwój nowych usług opartych o kulturę organizacji wspierającą eksperymenty, szybką naukę, elastyczność i wysoką prędkość rozwoju. Współpracując z naszym klientem pomagamy zdefiniować i wdrożyć środowisko, procesy i kulturę DevOps. Oferujemy DevOps jako Managed Service dla zespołów produktów, które chcą uruchamiać aplikacje w Cloud. Automatyzujemy działanie środowiska bazujące na Kontenerach, oraz programowalnej infrastrukturze dla zespołów produktowych, współpracując ściśle z programistami i wewnętrznymi architektami.

Ocena gotowości DevOps
DevOps jako narzędzie do zarządzania
DevOps PoC
Produkcja CI / CD implementacja
Współpraca z zespołem Dev and QA

Programowalna infrastruktura

Dzięki programowalnej infrastrukturze, zautomatyzowane praktyki i podejście DevOps może zostać zastosowane do zarządzanie infrastrukturą informatyczną. Pomagamy naszym klientom budować elastyczne, skalowalne platformy na różnych podłożach: uruchamiane bezpośrednio na serwerach, w chmurze lub środowiskach zwirtualizaowanych. Programowo zdefiniowane centrum danych i klastry oparte na kontenerach tworzone w oparciu o technologię Kubernetes, umożliwiają programistom wykorzystującym architektury oparte o mikroserwisy, na skoncentrowanie się na usługach.

Strategia wdrożenia podejścia Programmable Infrastructure oraz technologii kontenerowych
Cykl produkcyjny i pipeline’y z wykorzystaniem narzędzi Terraform i Ansible
Ocena portfolio
Kubernetes PoC
Wdrożenia platformy Kuberntes
Migracja PoC

Migracja rozwiązań do chmury

Profesjonalny partner, który pomaga przyspieszyć zaplanowanie i wdrożenie rozwiązań wykorzystujących kontenery oraz usługi chmury w przedsiębiorstwie. Wykorzystanie chmury oraz kontenerów jest czymś więcej niż tylko wyborem technologii i narzędzi. Należy wziąć także pod uwagę cele biznesowe, standardy, bezpeiczeństwo, najlepsze praktyki a także wykorzystanie planowane teraz i w przyszłości. Pomagamy w:

Początkowe planowanie chmury
Potencjał firmy i wizja chmury
Ułożenie strategii zgodnej z celami firmy
Ustalenie priorytetów w zakresie migracji aplikacji w chmurze
Projektowanie najpraktyczniejszej architektury w chmurze
Opracowanie kompleksowego planu dla rozwiązań w chmurze
Określenie i zrozumienie wymagań aplikacji w stosunku do chmury
Wskazanie oszczędnych możliwości
Wybór najlepszych dostawców: AWS, Azure, Google
Publicznych / Prywatnych / Hybrydowych

Workshops

Oferujemy szeroki wachlarz warsztatów z zakresu Cloud & DevOps. Zazwyczaj zaczynamy od godzinnych warsztatów, aby wprowadzić kierowników, dyrektorów, kadrę kierowniczą w tematykę programowalnej infrastruktury. Pozwala to uzyskać ogólną wiedzę i przygotowuje do sformułowania odpowiedniego planu. Tematy warsztatów, które proponujemy obejmują studium przypadku, ogólne omówienie problematyki oraz trendy:

· Zarządzanie i orkiestracja kontenerów,

· Zarządzanie bezpieczeństwem

· Środowiska i procesy DevOps .

· Możliwości programowalnej infrastruktury,

· Usługi chmury publicznej

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt
"Pracujemy z naszymi klientami nad transformacją i przejściem z tradycyjnych środowisk wirtualizacji do nowoczesnych opartych na rozwiązań programowalnej infrastruktury. Pomagamy pozycjonować technologie konteneryzacji, architektur opartych o mikroserwisy oraz podejście DevOps jako kluczowe elementy przewagi konkurencyjnej naszych klientów."
Artur Tyloch,
Cloud & DevOps Practice Director

Dlaczego my?

Obiektywizm
Nie skupiamy się i nie zamykamy tylko w obrębie jednej, preferowanej technologii lub dostawcy. Znamy różnych dystrybutorów Kubernetes, w tym Red Hat OpenShift, a także upstream Kubernetes itp. Dzięki temu możemy zarekomendować rozwiązania dedykowane Twojemu biznesowi.
Wiedza ekspercka
Infrastruktura chmury i usługi w chmurze oferują znacznie większą elastyczność niż tradycyjne centra danych. Niemniej jednak są one złożone i wymagają szerokiej wiedzy specjalistycznej i jasnej wizji.
Wiodące technologie
Wiodąca Technologia Edge - Mamy topowych ekspertów w każdym polu z zakresu Cloud & DevOps. Odpowiadamy na pytania w chmurze i oferujemy ze swojej strony przydatne informacje, dzielimy się doświadczeniami i strategicznymi rekomendacjami.
Zaufanie
Jesteśmy ekspertami, którym można zaufać. Posiadamy dużą wiedzę techniczną zdobytą w dużych środowiskach , które są wymagane do budowy wydajnych i nowoczesnych środowisk chmurowych.
Doświadczenie
Mamy doświadczenie w pracy z największymi nowoczesnymi aplikacjami i serwisami, wdrożeniami programowalnej infrastruktury, zarówno publicznej, jak i prywatnej, na całym świecie.
Elastyczne podejście
Zadajemy właściwe pytania i pomagamy znaleźć najlepsze odpowiedzi i rozwiązania. Uważamy, że nie ma jednego rozwiązania dla każdego, a najlepsze, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania mogą powstać tylko dzięki odpowiedniemu podejściu, które oferujemy.