/ We know how

Ciągła integracja (Continuous Integration) – co powinien o tej praktyce wiedzieć każdy programista?

Pojęcie Continuous Integration to termin coraz modniejszy wśród wielu organizacji z pogranicza branży IT. Choć nie każda firma zdecydowała się wdrożyć tę metodykę, co więcej, wiele firm nie jest zainteresowanych tym rozwiązaniem, to warto zdać sobie sprawę, że na zachodzie branża IT zauważyła, jak duże korzyści przynosi wdrożenie ciągłej integracji. Na czym to polega i czym różni się od innego egzotycznego pojęcia, jakim jest continuous delivery?

 

 

Co to jest Ciągła Integracja (Continuous Integration)?

 

Idea Ciągłej Integracji wywodzi się z potrzeby ciągłego udoskonalania efektywności wytwarzania oprogramowania. Jest to metodyka, która doskonale zdaje egzamin szczególnie w zespołach projektowych, które wdrożyły elementy Agile do codziennej pracy. Na czym dokładnie polega Ciągła Integracja (CI)?

Zgodnie z podstawami podejścia, jest to tworzenie oprogramowania, podczas którego osoby odpowiedzialne za tworzenie kodu wprowadzają swoje zmiany na bieżąco, często nawet kilka razy dziennie oraz integrują je z główną gałęzią kodu. Programowanie nowoczesnych aplikacji wymaga od programisty obsługi kilku środowisk jednocześnie. Po wprowadzeniu takich poprawek niezbędne jest dokonanie procesu integracji oraz przetestowania nowego rozwiązania bądź funkcjonalności. Gdy etap integracji oraz testowania przebiega pomyślnie, zespół może przejść do kolejnego etapu projektu.

 

 

Continuous Integration (CI) a Continuous Delivery (CD)?

 

Wraz z wdrożeniem Continuous Integration, organizacja jest zobowiązana do kontynuowania zasady zwinnego tworzenia oprogramowania poprzez równoległe wdrożenie metodyki Continuous Delivery (Ciągłe dostarczanie). Czym jest zatem CD?

Wytwarzanie oprogramowania to wielowymiarowy proces, który pozostawia ślad w wielu obszarach pracy – środowisku developerskim, testowym, bazie danych czy serwerach. Wielokrotne wprowadzanie poprawek zgodnie z CI wymaga od procesu dostarczania wszystkich zaktualizowanych danych do innych środowisk, które wykorzystują wytworzony kod. Za ten etap odpowiada właśnie idea Continuous Delivery. CD i CI muszą zostać wdrożone równolegle, głównie z tego względu, że dwa te rozwiązania dopełniają się wzajemnie. Celem CD jest zautomatyzowanie cyklu życia poprawki do wszystkich niezbędnych środowisk, dzięki czemu gotowe oprogramowanie może zostać w dowolnym momencie wdrożone do środowiska produkcyjnego bez zbędnych opóźnień.

 

 

Jakie są zalety korzystania z Continuous Integration (ciągłej integracji)?

 

Podejście Continuous Integration wprowadzane jest w organizacjach w celu minimalizacji ryzyka trudności integracji kodu z dotychczasowymi efektami pracy oraz z poprawkami, które zostały wprowadzone przez innych programistów. Największa korzyść wykorzystania CI jest więc jasna – redukcja czasu poświęconego na wdrożenie nowych rozwiązań do gotowego środowiska. Kolejną, pochodną korzyścią jest znacznie większa produktywność zespołu programistów, którzy mogą poświęcić swoją uwagę i czas na programowaniu.

Organizacja, która wdrożyła zasady CI, z pewnością będzie zadowolona z wyższej jakości gotowego produktu. Jest to bezpośrednio związane z faktem, iż metodyka ciągłej integracji wspiera proces błyskawicznego reagowania na wszelkie niezgodności oraz błędy w kodzie.

 

Jakie są wymagania technologiczne dotyczące korzystania z Ciągłej integracji?

 

 

Wprowadzenie metodyki integracji ciągłej wymaga od organizacji dokonania pewnych technologicznych aktualizacji środowiska, które znacznie ułatwią pracę w trybie ciągłego dostarczania i ciągłej integracji. Czy istnieją jakieś CI tools, które usprawniają cały proces i zwiększają wydajność procesu wytwarzania oprogramowania?

Najważniejsza jest automatyzacja. Wdrożenie rozwiązań automatyzacji budowania, wykorzystanie narzędzi, które automatyzują kompilację kodu oraz testowanie umożliwi bezbolesne wdrożenie metodyki CI i CD w firmie. Automatyzacja budowania aplikacji może zostać wdrożona poprzez wykorzystanie technologii Maven czy Ant. W tej sytuacji warto zastosować również dodatkowe narzędzia, które za zadanie będą miały analizę statyczną kodu.

Równie istotne, co wymagania technologiczne, jest odpowiednie nastawienie organizacyjne zespołu oraz stworzenie sprzyjającej zmianie kultury wytwarzania oprogramowania. Cały zespół musi nastawić się na wykonywanie częstych, małych zmian w kodzie, zamiast czekać na duży nakład pracy. Dodatkowo sam proces powinien być przejrzysty i transparentny dla każdego członka zespołu. Te dwie kwestie ułatwią wdrożenie CI i pozwolą na czerpanie korzyści z tego rozwiązania.

 

 

Dlaczego warto zaimplementować CI we własnej firmie?

 

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii i wzrostem popytu na oprogramowanie w praktycznie każdej branży, coraz więcej przedsiębiorstw z gałęzi IT decyduje się na dostarczanie jak największej ilości produktów w możliwie krótkim czasie. W tym celu wykorzystują one rozwiązania, pozwalające usprawnić procesy przy zachowaniu lub zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych. Firma, która nie działa w zgodzie z tym duchem, pozostaje z tyłu i nie może liczyć na odniesienie sukcesu.

Implementacja Continuous Integration pozwala na zyskanie przewagi konkurencyjnej, poprzez usystematyzowanie procesu wytwarzania oprogramowania, zwiększenie wydajności programistów i poprawienie jakości produktu końcowego. Jeśli organizacja pragnie rozwijać się i spełniać oczekiwania klientów, CI jest rozwiązaniem, które pozwoli realizować te cele.

 

 

Dobre praktyki związane z Ciągłą Integracją

 

Metodyka Ciągłej integracji pozwala na znaczne usprawnienie procesu wytwarzania oprogramowania w zespole. Jednak niezbędne jest działanie w zgodzie z dobrymi praktykami, bez których cała idea CI nie miałaby żadnego sensu. O jakich praktykach mowa?

Przede wszystkim kultura wytwarzania oprogramowania. Cały zespół musi w pełni rozumieć cel wdrożenia CI oraz akceptować taki styl pracy. Jeśli tylko część programistów działa w duchu ciągłej integracji, całość nie przyniesie zamierzonego skutku.

Kolejną dobrą praktyką jest równoległe implementowanie innych rozwiązań, które sumarycznie pozwolą na osiągnięcie największych korzyści. Mowa tu oczywiście o CD (Continuous Delivery) oraz CT (Continuous Testing).

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!