/ We know how

Chmura a ekologia – jak technologia pomaga być bardziej zielonym?


W tym artykule dowiesz się:

  • Ile CO2 emituje architektura chmurowa
  • W jaki sposób środowiska chmurowe wpływają na zmniejszenie emisji CO2
  • W jaki sposób Cloud Compacting zwiększa efektywność energetyczną organizacji
  • W jaki sposób liderzy wśród dostawców rozwiązań chmurowych dbają o ekologię

Chmury są naszą codziennością – mowa nie tylko o tych płynących po niebie, ale również o tych ukrytych w ciemnościach serwerowni i baz danych. Chociaż wydaje się to odległe od siebie, oba rodzaje chmur wzajemnie na siebie wpływają, a rozwój cloud computingu pomaga branży IT (a także światu) stać się bardziej zielonym.

 

 

Wpływ chmury na zużycie energii i emisję CO2

 

Cloud computing niewątpliwie przekształca sposób naszej pracy, ale przekształca też świat – nie da się ukryć, że podobnie jak fizyczne chmury wpływają na pogodę i klimat, tak tez wirtualne chmury wpływają na zużycie energii i emisję CO2. Chociaż według danych zgromadzonych przez MIT można dowiedzieć się, że centra danych oparte na architekturze chmurowej odpowiadają za 0,3% emisji CO2 na świecie, można spokojnie założyć, że wraz z popularyzacją tej technologii będzie ono rosnąć.

Warto też pamiętać, że choć chmura jest bardziej ekologicznym rozwiązaniem niż utrzymywanie własnej infrastruktury, ma ona zarówno jasne, jak i ciemne strony. Do pozytywów można zaliczyć efektywność energetyczną – centra danych obsługujące chmurę komputerową mogą być zoptymalizowane pod tym, co pozwala lepiej wykorzystywać zasoby, a co za tym idzie zmniejszyć zużycie energii w porównaniu z lokalnymi systemami serwerowymi. Chmury umożliwiają też wirtualizację zasobów, co oznacza, że jedna fizyczna maszyna może obsługiwać wiele wirtualnych maszyn lub aplikacji.

Do negatywnych aspektów można zaliczyć na pewno wzrost zużycia energii – wraz z rosnącym popytem na usługi chmurowe centra danych mogą wymagać więcej energii do działania. Muszą być też utrzymywane w chłodnych warunkach, co również wymaga dodatkowego zużycia energii. To z kolei przekłada się na emisje CO2.

 

 

Ekologiczne rozwiązania chmurowe

 

Rozwiązania chmurowe są często wybierane ze względu na swoje bezpieczeństwo, ale nie da się też ukryć, że za ich wyborem przemawia ekologiczność i energooszczędność stosowanych rozwiązań. Ekologicznych rozwiązań chmurowych jest wiele, a najbardziej popularnym z nich są centra danych – firmy oferujące tego typu usługi coraz częściej inwestują w minimalizację zużycia energii i emisji CO2 poprzez np. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zastosowanie efektywnych technologii chłodzenia, co sprawia, że ślad środowiskowy serwerów maleje.

Warto też zauważyć, że dostawcy usług chmurowych coraz częściej inwestują w energię odnawialną np. instalację paneli fotowoltaicznych na dachu serwerowni, żeby zasilać swoje centra danych. Dzięki temu mogą zmniejszyć emisję CO2, a także zoptymalizować zużycie energii. Do drugiego celu mogą też wykorzystać technologie, takie jak wirtualizacja, automatyzacja i dynamiczne zarządzanie zasobami.

Oprócz samych centrów danych firmy mogą poprawiać ekologiczność innych aspektów infrastruktury sieciowej np. routerów czy przełączników. Mogą inwestować w sprzęt sieciowy o niższym zużyciu energii i wyższej efektywności. Nie da się tez ukryć, że wzrost świadomości użytkowników i prośrodowiskowe przepisy prawa (np. Zielony Ład UE) sprawiają, że rośnie znaczenie ograniczania nadmiernego zużycia zasobów w usługach chmurowych.

 

 

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność cyfrowa

 

Zrównoważony rozwój chmur obliczeniowych jest możliwy zarówno dzięki technologii, jak i zmianom kulturowym i społecznym. W pierwszym przypadku można wskazać np. rosnące znaczenie sztucznej inteligencji w ograniczeniu środowiskowego wpływu cloud computingu, w drugim wypadku istotne są presja ze strony użytkowników oraz prośrodowiskowe zmiany w legislacji.

Nie da się ukryć, że technologie, takie jak chmura obliczeniowa czy Internet rzeczy mogą być wykorzystywane do zwiększenia efektywności energetycznej w różnych sektorach. Przykładowo w dziale produkcyjnym firmy można zainstalować sterowane AI czujniki temperatury, które mogą skalować np. klimatyzację do aktualnych potrzeb. Z kolei poprzez implementację systemu ERP i pomiar zużycia surowców można minimalizować liczbę odpadów elektronicznych poprzez np. przedłużanie życia sprzętu, recykling, naprawę i ponowne wykorzystanie urządzeń elektronicznych.

Trzeba jednak pamiętać, że odpowiedzialność cyfrowa i dbałość o środowisko naturalne wiążą się też z dbałością o bezpieczeństwo i prywatność danych użytkowników. Nawet najbardziej ekologiczne technologie będą bezużyteczne, jeśli nie będą wystarczająco zabezpieczać prywatnych informacji użytkowników.

Przy rozwijaniu projektów i rozwiązań cyfrowych należy uwzględniać potrzeby i perspektywy społeczności lokalnych, aby zapewnić, że wynikające z nich korzyści będą dostępne dla wszystkich. Odpowiedzialność cyfrowa powinna również uwzględniać etyczne projektowanie i wykorzystanie technologii bez negatywnych konsekwencji społecznych.

 

 

Przykłady firm dbających o ekologię w chmurze

 

Wiele firm świadczących usługi chmurowe podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska. Oto kilka przykładów:

 

 

Zielona przyszłość chmury obliczeniowej

 

Firmy oferujące usługi chmurowe mogą dążyć do zasilania swoich centrów danych wyłącznie energią pochodzącą z odnawialnych źródeł, takich jak energia wiatrowa, słoneczna czy wodna. Inwestycje w tego typu projekty mogą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. W przyszłości ważne będzie też ciągłe doskonalenie technologii chłodzenia, np. przez rozwój technologii zielonych, takich jak chłodzenie biologiczne, inteligentne zarządzanie energią czy odzyskiwanie ciepła

Równie ważne jak rozwiązania stosowane do zapewnienia energooszczędności będą nowe sposoby wirtualizacji, zarządzania zasobami i optymalizacji infrastruktury. Mogę one zmniejszyć zużycie energii przez centra danych obsługujące chmurę obliczeniową. Także optymalizacja kodu i projektowanie oprogramowania z myślą o efektywnym wykorzystaniu zasobów obliczeniowych mogą zmniejszyć środowiskowy wpływ chmur.

Dostawcy usług chmurowych będą też pewnie angażować się w recykling urządzeń elektronicznych oraz w minimalizację ilości odpadów generowanych przez swoje centra danych poprzez zastosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym – ma to znaczenie, ponieważ wydobycie metali ziem rzadkich niezbędnych do wykonania serwerów wywiera bardzo negatywny wpływ na środowisko i można założyć, że będzie z biegiem czasu wygaszane.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!