Jak hybrydowy model pracy jest postrzegany przez prawo?