Automatyzacja a konkurencyjność rynkowa – jak osiągnąć przewagę?