Jakie znaczenie ma przepływ informacji wewnątrz firmy?