Business Management Systems

Czy systemy BMS/ERP
są w ogóle potrzebne?

W zasadzie nie ma już przedsiębiorstw ani organizacji, które nie korzystają ze wsparcia systemów informatycznych. Niektóre firmy od dawna dostrzegają uciążliwości związane ze współdziałaniem i brakiem integracji poszczególnych rozwiązań – generuje to rozliczne problemy i zmusza do nieracjonalnych działań takich, jak wielokrotne wprowadzanie tych samych danych w różnych aplikacjach biurowych. Jednym z najlepszych systemów ERP od lat jest Epicor Kinetic – specjalizujemy sie we wdrożeniach, kastomizacji i utrzumaniu tego systemu.

Część przedsiębiorstw na nowo formułuje oczekiwania wobec wsparcia informatycznego, chcąc osiągnąć nowe cele biznesowe.

Finanse - jeśli widzisz...

 • problemy z fakturowaniem
 • zatory płatnicze
 • nadmiar arkuszy kalkulacyjnych
 • problemy z budżetowaniem
 • czasochłonne rozliczenia kontrahentów
 • kłopotliwe zarządzanie środkami trwałymi

Logistyka - jeśli oczekujesz...

 • dopasowania zapasów do zamówień
 • optymalnej rotacji towarów
 • płynnego zaopatrzeria i transportu
 • optymalnej lokalizacji towarów w magazynach
 • sprawnego zaopatrzenia
 • efektywnego zarządzania magazynami

Produkcja - jeśli widzisz...

 • niską efektywność wykorzystania maszyn
 • konieczność częstych zmian harmonogramów produkcji
 • problemy z aktualizacją dokumentacji produkcyjnej,
 • niepotrzebne przestoje lub przeciążenia maszyn
 • trudności w dotrzymaniu terminów realizacji zleceń
 • kłopoty w szczegółowym rozliczaniu kosztów produkcji

HR - jeśli widzisz...

 • czasochłonne procesy rekrutacji
 • trudności w zaplanowaniu szkoleń
 • uciążliwe rozliczanie czasu pracy i pomyłki
 • nieterminowe wypłaty wynagrodzeń * niepełną dokumentację pracowniczą
 • brak zdefiniowanych ścieżek kariery
 • ubogi zestaw funkcji samoobsługowych

BMS w liczbach

Usunięcie wewnętrznych barier rozwoju i uwolnienie twórczego potencjału tkwiącego w organizacji wymaga nowej jakości w metodach zarządzania oraz narzędzi informatycznych, które będą nie tylko fundamentem nowego otwarcia, ale i wydajnym napędem biznesowym. Wdrożenie systemu klasy EMS / ERP daje wymierne korzyści w każdego typu organizacji:

0 %
wzrost stopnia
wykorzystania
parku maszynowego
0 %
zwiększenie
sprzedaży
0 %
redukcja stanu
zapasów
magazynowych
0 %
mniej pracy
z rekrutacjami
0 %
szybsze
raportowanie
i analizy

BMS - co to jest? Tak naprawdę.

Business Management System (BMS) / Enterprise Resource Planning (ERP)
to grupa zaawansowanych i zintegrowanych systemów informatycznych kompleksowo wspierających procesy zarządzania przedsiębiorstwem. Jednym z najlepszych jest Epicor Kinetic.

System Epicor Kinetic korzysta ze wspólnej bazy danych, wprowadza ład w danych i jedno źródło informacji, umożliwia automatyzację i robotyzację procesów biznesowych, a także integrację z innymi aplikacjami biznesowymi do zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Manaaement – SCM), kontaktami z klientami (Customer Relationship Management – CRM), itp.

Zarządzanie
Produkcją
 • Obsługa wielu typów produkcji,
 • Rozbudowane metody zapewnienia i kontroli jakości
 • Integracja z aplikacjami klasy Machine Execution System (MES)
 • Zaawansowane sterowanie produkcją
 • Szczegółowe rozliczanie kosztów i czasu produkcji
 • Lean Management – minimalizacja wszelkich strat
Zarządzanie
Finansami
 • Księga główna i rozliczenia podatkowe
 • Rozbudowane planowanie i raportowanie finansowe
 • Zautomatyzowane rozrachunki z odbiorcami
 • Prowadzenie polityki kredytowej
 • Zarządzanie płatnościami i gotówką
 • Zaawansowana polityka rabatowa
Zarządzanie
Sprzedażą
 • Zarządzanie kosztorysami i ofertami
 • Zarządzanie zamówieniami
 • Lejek sprzedaży i obsługa cross-, up-, down-sell
 • Zarządzanie popytem
 • Obsługa sieci punktów sprzedaży
 • Webowy portal konsumencki

Inicjuj nowe standardy
w zarządzaniu biznesem!

  Wyślij nam swoje pytania o ERP!
  Zarządzanie
  Produktami
  • Zestawienia materiałowe
  • Przepływy produkcji
  • Zarządzanie zmianami technologicznymi
  • Integracja z CAD i generowanie dokumentacji
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • Kosztorysowanie i konfigurowanie produktów
  Zarządzanie
  Projektami
  • Planowanie i analiza projektu
  • Generowanie dokumentacji projektowej
  • Kosztorysowanie projektu
  • Zarządzanie zasobami produkcyjnymi
  • Zarządzanie kontraktami
  • Zarządzanie czasem i kosztami
  Planowanie i
  harmonogramowanie
  • Tworzenie prognoz i głównych planów produkcji
  • Inteligentne metody planowania popytu
  • Planowanie potrzeb materiałowych
  • Planowanie i zarządzanie zasobami
  • Zróżnicowane algorytmy harmonogramowania
  • Integracja z Epicor Smart Demand Planner
  Zarządzanie
  relacjami z klientom
  • Zarządzanie bazą kontaktów z klientami
  • Zarządzanie kampaniami marketingowymi
  • Komunikacja z kontrahentami
  • Zarządzanie leadami i prospektami
  • Mobilny CRM
  • Integracja z innymi systemami CRM
  Zarządzanie
  łańcuchem dostaw
  • Zarządzanie zakupami
  • Zarządzanie relacjami z dostawcami
  • Zaawansowane algorytmy zarządzania zapasami
  • Obsługa spedycji – krajowa i międzynarodowa
  • Zarządzanie wysyłkami i przyjęciami towarów
  • Rozbudowane metody zarządzanie magazynami

  Jeśli chcesz dokładnie poznać możliwości systemu Epicor Kinetic,
  zobacz wszystkie obszary funkcjonalne.

  Korzyści z inwestycji w BMS

  Obniżenie kosztów
  funkcjonowania firmy -
  oszczędności czasowe
  i materiałów

  Wzrost efektywności
  działania firmy -
  usprawnienie procesów
  biznesowych i robotyzacja

  Skrócenie czasu
  obsługi obowiązków
  wymaganych przez
  administrację państwową

  Wzrost jakości wszystkich
  procesów kadrowych
  i rekrutacyjnych

  Zwiększenie sprzedaży
  za sprawą rozbudowanej
  polityki cenowej i rabatowej

  Efektywna kontrola
  jakości produkcji
  i procesów usługowych

  Rozbudowa i integracja
  systemu ERP

  Doskonałe dopasowanie do wymagań i potrzeb firmy czasami wymaga zastosowania unikalnej funkcjonalności. Wtedy atrakcyjność systemu EMS/ERP określa jego zdolności do integracji z modułami obsługującymi takie właśnie procesy spoza standardowego zestawu modułów ERP. W innych przypadkach konieczna jest daleko posunięta parametryzacja kompletnego rozwiązania i budowa na zamówienie dodatkowych systemów, modułów i funkcji, które zaspokoją indywidualne potrzeby procesowe organizacji.

  Kinetic jest przygotowany do błyskawicznej integracji z dodatkowymi modułami:
  Advanced MES do optymalizacji produkcji

  System MES zapewnia automatyczne monitorowanie procesów produkcji z dokładnością do pojedynczych maszyn…

  Rillion - Data Management Systems

  Moduł ten służy do automatyzacji procesów zakupowych od zapotrzebowania do zapłaty. Dzięki wspólnej bazie danych…

  Epicor Data Analytics

  Moduł Epicor Data Analytics gromadzi dane we własnej hurtowni danych tak, aby na bieżąco dostarczać informacji zarządczych…

  Dature - optymalizacja łańcucha dostaw

  Moduł SmartStock jest wykorzystywany do optymalizacji produkcji i łańcucha dostaw w sytuacji niepewności decyzyjnej

  Epicor CPQ

  Dynamiczny konfigurator produktów, który pozwala przyśpieszyć proces sprzedaży i pozyskać nowych klientów…

  Case study

  # BMS
  Klient: Kintetic ERP
  Narzędzia: Novameta
  Data: 2022
  # BMS
  Klient: Synventive Molding Solutions India
  Narzędzia: Epicor ERP
  Data: 2021
  # BMS
  Klient: Epicor ERP
  Narzędzia: Technogaja
  Data: 2021
  # BMS
  Klient: Tru-Flex
  Narzędzia: Epicor ERP
  Data: 2019
  # BMS
  Klient: Tuffaloy Products Inc
  Narzędzia: Epicor ERP
  Data: 2019
  # BMS
  Klient: Sistema Plastics
  Narzędzia: Epicor ERP, Mattec MES
  Data: 2019

  Technologie

  Nasz zespół ekspertów posiada szeroki zakres umiejętności dotyczący technologii ERP, Epicor Kinetic, Epicor iScala i systemów komplementarnych – poszerzających możliwości zarządzania i automatyzacji procesów biznesowych. Jednocześnie, nasi konsultanci sa specjalistami nie tylko od technologii, w naszym gronie pracują specjaliści produkcji, logistyki, finansów, rachunkowości i controllingu.

  Od 2011 roku jesteśmy partnerem Epicor Software – stanowimy największy zespół konsultantów i specjalistów w Europie. Stale współpracujemy z największymi Klientami Epicor w Europie i na świecie. 

  Instalacja i ekspolatacja
  systemów ERP

  Prawidłowa instalacja, utrzymanie i efektywna eksploatacja systemu klasy ERP może być prowadzona z zastosowaniem zróżnicowanej infrastruktury IT, przez wykwalifikowany zespół doświadczonych konsultantów.
  Zmiany w funkcjonalności, instalowanie nowych wersji, kontrola współdziałania z nowymi edycjami systemów operacyjnych wymaga stałego nadzoru i uwagi. Użytkownicy Kinetic mogą wybrać jeden z wzorcowych modeli użytkowania systemu:

  Cloud

  Epicor Kinetic w wersji cloud: cały system i pełna funkcjonalność jest dostępna z dowolnego urządzenia z przeglądarką internetową.
  Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowan­ia. Można wykorzystywać zarówno chmurę publiczną, hybrydową, jak i prywatną. Wszystkie poprawki i aktualizacje wykonuję dostawca chmury.

  On-Premise

  Epicor Kinetic w wersji on-premise: system działa na serwerach własnych organizacji, dział IT zajmuje się przygotowaniem odpowiedniej infrastruktury, aktualizacjami systemów operacyjnych, zarządzaniem licencjami, archiwizacją danych oraz samodzielnym administrowaniem kompletnego rozwiązania.

  Managed Service

  Usługa utrzymani Epicor Kinetic i/lub Epicor iScala: dostawca przejmuje pełną odpowiedzialność za aplikacje, ich wydajność i obciążenie oraz monitoruje i usuwa ewentualne problemy i awarie. Firma może usprawnić procesy administrowania systemem oraz obniżyć koszty działania, redukując w ten sposób całkowity koszt posiadania systemu ERP.

  Body Leasing

  Dostawca systemu zapewnia zespół administratorów i konsultantów, którzy na stałe zajmują się utrzymaniem, aktualizowaniem i rozwijaniem systemu EPR w siedzibie klienta. Formalnie pozostają pracownikami dostawcy, jednak ich czas pracy jest w pełni poświęcony klientowi.

  Dlaczego my?

  top 5

   wśród dostawców RPA

  15 lat

  doświadczenia na rynku

  29

  najlepszych partnerów technologicznych

  74

  wdrożonych
  systemów ERP

  jedyny

  tak szeroki zestaw usług

  250+

  konsultantów i inżynierów

  180+

  uruchomionych robotów

  100+

  stałych klientów

  Metodologia wdrażania
  systemów klasy EMS/ERP

  Do pobrania

  Blog

  Liderzy Busienss Management Systems

  Maciej-Barański-mini
  Maciej Barański
  Business Development Manager

  Maciej ma ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie systemów ERP – zarówno tych dla największych firm na świecie, jak też i tych przeznaczonych dla średnich przedsiębiorstw. Jego wiedza pochodząca zarówno od producentów oprogramowania, jak też i od partnerów wdrożeniowych pozwala mu dobrze zrozumieć potrzeby klientów i przełożyć je na dobrze przygotowane oferty wdrożenia systemu ERP. Maciej jest ekspertem w obszarze budowania długofalowych relacji z klientami i wspólnego budowania z nimi wartości dodanej. Zachęca klientów do korzystania z rozwiązań „w chmurze” – coraz bardziej opłacalnych dla każdego z klientów.

  Skontaktuj się z nami.

  Wypełnij formularz, napisz nam czego potrzebujesz.

   Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mindbox S.A. w zgodzie z polityką prywatności oraz cookies. Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili wycofać.