/ We know how

Body Leasing a outsourcing IT – jakie są główne różnice i co wybrać?

Członkowie i kierownicy zespołów zawodowych życzą sobie możliwie najbardziej efektywnego działania. Nie inaczej jest z zespołami IT. Wykonanie zadania w największej mierze zależy od ludzkich umiejętności, talentów informatycznych poszczególnych pracowników oraz organizacji pracy. Body Leasing w IT pojawia się w tym momencie, kiedy nasz zespół potrzebuje personalnego wsparcia w postaci wykwalifikowanych pracowników.

 

 

Podstawowe informacje na temat Body Leasing

 

Body Leasing jest nadal w dość początkowej fazie rozwoju, lecz już teraz widać, że usługi IT oparte o Body Leasing mają wielką przyszłość. Czym jest Body Leasing? Pod tym terminem należy rozumieć praktykę wynajmu specjalnie wyselekcjonowanych i dokładnie spełniających wymagania firmy pracowników IT. Jest to zatem pewna forma współpracy. Umowę dla Body Leasing zwykle nasza firma podpisze z agencją, która dysponuje informatyczną siłą roboczą. Wybieramy pracownika do naszego projektu, możemy dokładnie przyjrzeć się jego kwalifikacjom technicznym i interpersonalnym, agencja dba o dobry przebieg współpracy, a my cieszymy się z profesjonalnego wsparcia udzielanego przez sprawdzonego pracownika.

Dołączamy do naszego projektu nowe osoby i korzystamy przy tym ze źródeł zewnętrznych, więc Body Leasing to rodzaj Outsourcingu. Pracownik jakiego wynajmujemy zostaje delegowany do pracy w naszej firmie przez agencję, z którą podpisujemy umowę. W umowie dotyczącej Body Leasingu, a więc sprowadzenia do przedsiębiorstwa nowych specjalistów, możemy zawrzeć bardzo wiele, np. określić zakres kompetencji osoby, z którą chcemy współpracować, podać czas współpracy (wynajmu pracownika), zakreślić zadania jakie wyznaczymy do wykonania nowemu członkowi zespołu. Chyba widać już doskonale, że obsługa informatyczna i wykonywanie usług IT mogą zostać bardzo wspomożone przez Body Leasing.

 

 

Czym charakteryzuje się Body Leasing?

 

Body Leasing w Polsce to dość nowa forma współpracy, nie znaczy to jednak, że na rynku trwa “wolna amerykanka”. Wypożyczanie pracowników zawsze odbywa się w oparciu o umowę. Ta forma współpracy cechuje się bardzo dużą elastycznością. Niektórym firmom nowi pracownicy będą potrzebni tylko do jednego projektu. Rekrutacja IT w przypadku tego rodzaju Outsourcingu pracowników jest prosta, przejrzysta i zawsze zakończona sukcesem, co ma swoje znaczenie, ponieważ wiemy, że obecnie informatycy są rozchwytywani i rynek pracy należy do nich.

Zatem Body Leasing stanowi prawdziwe zbawienie dla wielu firm. Powiedzmy, że nasza firma zamierza przeprowadzić jednorazową kampanię mailową i szuka do tego zadania odpowiedniego pracownika, którego nie znajduje w szeregach osób zatrudnionych w firmie. Wtedy można skorzystać z usługi Body Leasingu i po prostu nawiązać za pośrednictwem agencji współpracę z wyselekcjonowanym i dobranym do naszych warunków pracownikiem. Body Leasing charakteryzuje się więc wielką swobodą, z której firmy korzystają coraz chętniej, tym bardziej, że zawsze mogą być pewne, że otrzymają właściwych ludzi do realizacji określonych zadań. Jako forma zatrudnienia Body Leasing spełnia doskonale wymogi wolnorynkowego przemieszczania się pracowników między firmami, a firmy czyni wolnymi w wyborze pracownika.

 

 

Jakie są wady i zalety Body Leasingu?

 

Wady Outsourcing w postaci Body Leasing praktycznie nie występują. Body Leasing przyjął się w IT chyba najszybciej ze wszystkich branż. Usługi IT i obsługa informatyczna świadczone tą drogą posiadają niemalże same zalety i na nich się teraz skupmy.

Z punktu widzenia pracownika, który poprzez Body Leasing zostanie do nas sprowadzony, sytuacja wygląda korzystnie, ponieważ będzie on “właściwą osobą na właściwym miejscu” – agencja zadba, aby kwalifikacje i wiedza pracownika, a także jego cechy osobowości, dokładnie odpowiadały wyznaczonym mu zadaniom. Pracownik, który trafi do nas w ramach usług Body Leasing, będzie spełniał swoje cele zawodowe i zostanie odpowiednio wynagrodzony. Z kolei dla firmy cała sytuacja również będzie korzystna, ponieważ nie będzie musiała nikogo zatrudniać na stałe, a przysłani do firmy pracownicy zostaną w niej tak długo jak będzie to wymagane i wykonają świetną robotę, ponieważ będziemy mieli pewność, że prowadzona przez nich obsługa informatyczna jest na najwyższym poziomie.

Sprawy formalne związane z wypożyczaniem pracowników w formie Body Leasing spokojnie można pominąć, ponieważ przepisy są tu jasne i żadnej ze stron nie sprawiają trudności. Wady Outsourcing IT jakim jest Body Leasing? Prawdę mówiąc nie zauważamy żadnych. Wolność zawierania umów, dostarczenie sobie siły roboczej w wybranym momencie, swoboda negocjacji z agencjami, w końcu zadowolenie każdego podmiotu w całym procesie Body Leasing – tak to działa.

 

 

Dla jakich firm dobry jest Body Leasing?

 

W Polsce z Body Leasingu korzystają mikroprzedsiębiorstwa i wielkie korporacje. Nie ma zatem żadnych granic. Jeżeli tylko naszej firmie potrzebna jest obsługa informatyczna – wtedy usługi IT wykonywane przez wynajętych specjalistów będą dla nas w sam raz. Body Leasing szczególnie dobrze sprawdza się przy pracy projektowej. Wynajęty pracownik ma przydzielone określone zadania, stanowi wspomożenie projektu, jest osobą odpowiedzialną za wycinek pracy w firmie. Należy jak najszybciej pozbyć się tego mitu, jakoby tylko duże i wyspecjalizowane firmy korzystały z Outsourcingu w IT – tak naprawdę dobrego informatyka może wynająć każdy.

 

 

Jak wygląda umowa w przypadku Body Leasing?

 

Przystańmy trochę dłużej przy zagadnieniu umowy w Body Leasingu. Mówimy wtedy o “umowie o Body Leasing” (analogicznie do umowy o pracę lub umowy o dzieło).

Zawarcie umowy oznacza oddelegowanie personelu do pracy w firmie. Agencja ponosi pełną odpowiedzialność za zasoby kadrowe, które wypożycza. W umowie wystąpią terminy “usługobiorca” oraz “usługodawca”. Ten pierwszy oznacza podmiot gospodarczy, który otrzyma nowych pracowników, ten drugi termin zaś oznacza najczęściej agencję, która dysponuje pracownikami do oddelegowania. Umowa o Body Leasing jest prawnie traktowana jako umowa o świadczenie usług (IT). Umowa o Body Leasing podlega zwykłym kodeksom i ustawom polskiego prawa dotyczącego pracy i wolnej konkurencji na rynku.

W takiej umowie zostaje określone jakie usługi ma wykonywać oddelegowany pracownik (informatyk), pracownicy zostaną przyporządkowani poszczególnym zadaniom zgodnie z ich kompetencjami zawodowymi, wskazane zostanie miejsce i warunki wykonywania usług IT, a także wymiar czasu pracy oddelegowanego personelu. Firma korzystająca z Body Leasingu ustanawia wraz z usługodawcą okres świadczenia usług informatycznych oraz wynagrodzenie. Jednym z ważnych zapisów w umowie będą też te dotyczące praw autorskich (np. zostanie rozstrzygnięte kto jest właścicielem kodu napisanego przez delegowanego programistę). Każda umowa o Body Leasing musi również jednoznacznie określać zasady współpracy wszystkich zainteresowanych stron. Wyznaczeniu i prawnemu określeniu będą podlegać też zasady rozwiązania umowy i zakończenia współpracy.

Jak widzimy Body Leasing może być dla przedsiębiorczych kierowników zespołów IT czymś w rodzaju łatwego zamówienia pizzy przez Uber Eats, która zawsze smakuje dobrze. To po prostu wypróbowana metoda dostarczenia sobie dodatkowej i niekiedy koniecznej obsługi informatycznej przez firmę.

Porozmawiajmy!

    Wypełnij formularz,
    a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!