/ We know how

Automatyzacja a zrównoważony rozwój – jak roboty pomagają w ochronie środowiska?


W tym artykule dowiesz się:

 • W jaki sposób roboty przyczyniają się do monitoringu ekologicznego
 • Jak zastosowanie robotów wpływa na oszczędność energii i wody
 • Na czym polega planowanie inteligentnych miast wykorzystujących automatyzację
 • Jakie są przykłady zastosowania robotów w ochronie środowiska

Kryzys środowiskowy na świecie nasila się, więc przyrodnicy i naukowcy poszukują nowych metod ochrony przyrody. Jednym z najskuteczniejszych może być automatyzacja niektórych procesów. Równie duże korzyści może przynieść zastosowanie robotów.

 

 

Roboty w służbie ochrony środowiska

 

Jednym z największych wyzwań informatyki jest zachowanie jej zrównoważonego rozwoju. Systemy informatyczne nie tylko wymagają sporych ilości energii do działania (co widać na przykładzie popularyzacji sztucznej inteligencji; korzystające z niej platformy zużywają tyle prądu, co Holandia), ale również nie mogą działać bez krzemu, niklu i innych metali ziem rzadkich, których wydobycie negatywnie wpływa na środowisko.

Wymienione wyzwania nie zmieniają faktu, że rozwój technologiczny pozwala automatyzować także ochronę środowiska. Mowa nie tylko o czujnikach i innych urządzeniach pomiarowych – rozwój algorytmów i sprzętu sprawia, że współcześnie roboty mogą odgrywać ważną rolę w ochronie środowiska. Najbardziej oczywistym zastosowaniem tychże jest użycie ich do monitoringu – roboty wyposażone w sensory, kamery i inne urządzenia pomiarowe mogą mierzyć np. jakość powietrza czy poziom zanieczyszczenia, co można wykorzystać do identyfikacji problemów.

Roboty projektuje się tak, aby działały bardziej efektywnie niż ludzie. Obejmuje to też optymalizację zużycia energii – przykładowo w rolnictwie roboty dzięki sensorom i algorytmom mogą precyzyjnie aplikować nawozy i wodę, co nie tylko minimalizuje ich nadmierną konsumpcję, ale również pozwala optymalizować samo działanie robota.

Automatyzacja i robotyzacja mogą też pomóc w zwalczaniu przestępstw środowiskowych, np. wywożeniu śmieci do lasu czy wylewaniu odpadów przemysłowych do rzek. Do tego celu można stosować nie tylko instalowane w różnych punktach czujniki, ale również drony czy georadary.

 

 

Automatyzacja procesów przemysłowych a emisja CO2

 

Przemysł jest odpowiedzialny za 32% światowych emisji, co często wynika z braku efektywności procesów, więc automatyzacja tychże np. za pomocą systemów ERP może pomóc wydatnie zredukować ilość dwutlenku węgla wtłaczanego do atmosfery. Jednym z podstawowych celów automatyzacji jest zwiększenie efektywności energetycznej procesów poprzez optymalizację zużycia energii. Osiąga się to dzięki czujnikom i algorytmom dostosowującym zużycie energii do rzeczywistych potrzeb produkcyjnych. W połączeniu z modernizacją istniejących instalacji przemysłowych oraz wykorzystaniem energii słonecznej czy wiatrowej można jeszcze bardziej zmniejszyć emisje CO2.

Innym częstym celem automatyzacji procesów przemysłowych, który ostatecznie przekłada się na poprawę stanu środowiska, jest optymalizacja procesów produkcyjnych. Dzięki niej można zmniejszyć straty materiałowe i energię potrzebną do produkcji, co prowadzi do zmniejszenia zużycia surowców, a zatem mniejszą emisję CO2.

Automatyzacja pozwala też precyzyjnie zarządzać surowcami i energią, co może zmniejszyć nadmierne zużycie i powstawanie odpadów. Odgrywa też niebagatelną rolę w redukcji emisji poprzez optymalizację procesów logistycznych i transportowych – systemy planowania tras, monitorowania pojazdów oraz zarządzania flotą mogą np. zmniejszyć zużycie paliwa.

 

 

Zrównoważony rozwój w dobie robotyzacji

 

Dzięki robotyzacji można zwiększyć efektywność zarówno produkcji, jak i zarządzania zasobami i procesami logistycznymi, co przekłada się na mniejsze zużycie surowców, energii i wody. Ma to również znaczenie w kontekście rozwoju technologii – oszczędzanie surowców i energii przyczynia się do powstania robotów wykorzystujących odnawialne źródła energii czy materiały z recyklingu.

Wraz z rozwojem robotyzacji pojawiają się też nowe możliwości zatrudnienia w sektorach, takich jak produkcja energii odnawialnej czy ekologiczne rolnictwo. Jest to możliwe nie tylko dzięki promowaniu rozwoju związanych z tymi obszarami kwalifikacji, ale również dzięki wymogom prawnym – ponieważ przemysł musi być bardziej zrównoważony, nie jest niczym dziwnym, że będzie wzrastać zatrudnienie na stanowiskach bezpośrednio związanych z minimalizacją wpływu środowiskowego.

Automatyzacja i robotyzacja mają też znaczenie w kontekście zrównoważonego planowania urbanistycznego. Tego typu narzędzia mogą pomóc np. w projektowaniu inteligentnych miast, w których roboty i systemy automatyzacji pomagają efektywnie zarządzać zasobami i odpadami czy transportem publicznym.

 

 

Przykłady zastosowania robotów w ochronie środowiska

 

Zastosowań robotów w ochronie środowiska jest tyle, ile pomysłów ich wykorzystania. Ich elastyczność pozwala stosować je w wielu działaniach:

 • Roboty wyposażone w specjalne chwytaki, kamery i sensory mogą być wykorzystywane do automatycznego zbierania odpadów na plażach, w parkach, na ulicach czy w zakładach przemysłowych.
 • Roboty podwodne (jak np. roboty KIA) mogą pomóc w usuwaniu zanieczyszczeń z rzek, jezior, portów czy zbiorników wodnych.
 • Co ciekawe, roboty można wykorzystywać do walki z inwazyjnymi gatunkami, które stanowią zagrożenie dla miejscowych ekosystemów. Przykładem może być robopies stosowany do eliminacji czerwonych mrówek ognistych.
 • Od wielu lat do monitorowania i badania ekosystemów morskich, takich jak rafy koralowe, wykorzystuje wyposażone w kamery, sensory i narzędzia do pobierania próbek roboty podwodne. Ich działanie może też służyć w upowszechnianiu wiedzy, co pokazuje np. kanał Youtube Monterey Bay Aquarium.

Jak widać na powyższych przykładach, roboty mają duży potencjał do wykorzystania w ochronie środowiska oraz mogą aktywnie wpierać wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony różnorodności biologicznej.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!