EPICOR Strengths: łatwa integracja z systemami bankowymi