/ We know how

Architekt Systemów Informatycznych – jakie są jego obowiązki, zarobki? Gdzie uczyć się na architekta IT?

Każda organizacja, która w XXI wieku liczy na zdobycie przewagi konkurencyjnej w swojej branży, musi inwestować w zaawansowane rozwiązania technologiczne. Architektura systemu informatycznego to integralny element większości procesów, które zachodzą zarówno w małych firmach, jak i wielkich korporacjach. By jednak infrastruktura IT przynosiła korzyści, musi zostać odpowiednio zaprojektowana. Za to odpowiedzialny jest Architekt systemów informatycznych. Co należy do jego obowiązków? Jak zdobyć kompetencje umożliwiające pracę na tym stanowisku? Jak wyglądają przeciętne zarobki architekta systemów informatycznych?

 

 

Kim jest Architekt Systemów Informatycznych (IT)?

 

Architekt Systemów Informatycznych to rola, która wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, informatyzacji na ogromną skalę wysunęła się na kluczową rolę w każdej organizacji bazującej na infrastrukturze IT. Można z powodzeniem stwierdzić, że osoba zatrudniona na stanowisku architekta systemów informatycznych jest specjalistą IT, która jednocześnie rozumie potrzeby szeroko pojętego biznesu.

Systemy informatyczne mają służyć firmie, być intuicyjne i stanowić wartość dodaną, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw, które nie działają w branży IT. Dlatego też architekt systemu musi zaprojektować cały system IT zgodny z potrzebami konkretnej organizacji. Architekt, w zależności od specyfiki systemu, może zająć się pracą czysto projektową lub programowaniem pewnych rozwiązań.

Z tego opisu wyłania nam się profil osoby, która posiada bardzo szeroką wiedzę programistyczną, lecz posiada też kompetencje typowo projektowe.

 

 

Czym zajmuje się osoba na stanowisku Architekta Systemów Informatycznych?

 

Architekt systemów w głównej mierze zajmuje się projektowaniem systemów, które mają być zgodne z potrzebami i wstępnymi założeniami organizacji wdrażającej takie rozwiązanie. Oprócz samego projektowania, architekci często zajmują się koordynacją zespołu odpowiedzialnego za tworzenie systemu, wdrażanie funkcjonalności oraz kontrolą postępów pracy. 

Systemy informatyczne w dużych firmach to wyjątkowo zaawansowana sieć, w której nawzajem przenikają się takie obszary architektury jak hardware, oprogramowanie czy rozwiązania bezprzewodowego internetu. By system jako całość funkcjonował efektywnie w bezpiecznych warunkach, niezbędne jest stworzenie konkretnych założeń, warunków i procedur, które wykorzystają cały potencjał nowo powstałej architektury. Dlatego też wiedza i kompetencje architekta systemów powinny być wyjątkowo rozległe. 

 

 

Czy na studiach istnieje kierunek związany z Architektem IT?

 

Architekt systemów informatycznych to profesja, o której marzy wielu specjalistów zaczynających pracę w branży IT. Duża odpowiedzialność, ciekawe i rozwijające projekty, wysokie zarobki to tylko nieliczne korzyści wynikające z pracy na tym stanowisku.

By móc rywalizować z innymi kandydatami podczas rozmowy rekrutacyjnej, musimy pokazać pracodawcy, że jesteśmy osobami przygotowanymi do pracy na stanowisku Architekta IT. Stąd też bardzo ważne pytanie – jak zostać architektem it o odpowiednich kwalifikacjach?

Oczywiście ważne jest doświadczenie, które może stanowić kluczowy atut naszej kandydatury. Nie bez znaczenia jest jednak wykształcenie, które bardzo poszerza horyzonty i pozwala na uzyskanie wielu kompetencji z obszaru IT. Czy istnieją uczelnie, które oferują kierunek związany z architekturą systemów informatycznych? Od kilku lat największe uczelnie publiczne oraz prywatne rozwijają ofertę edukacyjną ścieżki informatycznej. Jest to z jednej strony spowodowane rosnącym zainteresowaniem studiowania takich kierunków, z drugiej zapotrzebowaniem na specjalistów w tej dziedzinie. Dlatego też na kierunku Informatyka coraz powszechniejsza jest możliwość wyboru specjalizacji o nazwie “Architektura systemów informatycznych”. Specjalizacja ta w kompleksowy sposób przygotowuje studenta do podjęcia pracy na stanowisku architekta systemów informatycznych.

Czy istnieje inne rozwiązanie dla osób, które pracują już w branży IT, a nie chcą rozpoczynać 5-letnich studiów? Takie osoby mają możliwość skorzystania z praktycznych studiów podyplomowych, które trwają nie więcej niż 2 lata i w równie dobry sposób rozszerzają nasze kompetencje.

 

 

Gdzie można zdobyć wiedzę, aby zostać Architektem Systemów Informatycznych?

 

Co w przypadku gdy studia nie wchodzą w grę, a naszą ambicją jest stanie się pełnoprawnym architektem systemów informatycznych? W takiej sytuacji musimy polegać na swoich umiejętnościach i wiedzy programistycznej, którą zdobywaliśmy podczas piastowania poprzednich stanowisk. Jakie umiejętności przydadzą się na stanowisku Architekta IT?

Napewno zagadnienia stricte projektowe jak Enterprise Architect a dodatkowo umiejętność pracy z SOA, UML czy BPMN2. Są to umiejętności, które możemy nabyć na dodatkowych kursach lub certyfikowanych warsztatach. Takie pisemne potwierdzenie ukończenia warsztatu z pewnością pozwoli nam na zwiększenie szans na otrzymanie wymarzonego stanowiska.

Jak wcześniej wspomniano, do zadań architekta niejednokrotnie należy napisanie części kodu. Dlatego też umiejętności programistyczne okażą się niesamowicie pomocne. W zależności od konkretnych potrzeb naukę języka programowania możemy rozpocząć od uczestnictwa w Bootcampie.

 

 

Jakie są zarobki Architekta IT w Polsce i zagranicą?

 

Jedno z ważniejszych pytań, które zadaje sobie kandydat na stanowisko, brzmi “ile zarabia architekt systemów informatycznych?” Zgodnie z informacjami portalu Pracuj.pl, miesięczne wynagrodzenie osoby na stanowisku Architekt IT jest wyceniane na 14 500 złotych brutto. To przeciętna stawka, na którą może liczyć osoba, która jest zatrudniona na umowę o pracę. Oczywiście wraz z upływem lat na tym stanowisku i zwiększaniem swoich kompetencji, Architekt IT może liczyć na znacznie wyższe miesięczne wynagrodzenie. Oprócz wynagrodzenia płacowego coraz więcej organizacji oferuje swoim pracownikom wiele dodatkowych benefitów pozapłacowych takich jak prywatna opieka medyczna, dofinansowanie zajęć sportowych czy ubezpieczenie na życie.

Jak kształtują się zarobki architektów it w innych krajach? W Wielkiej Brytanii średnie wynagrodzenie osoby na stanowisku IT Architect wynosi 64,409 funtów rocznie. Serwis Payscale donosi o przeciętnych zarobkach architektów IT w Niemczech na poziomie 74,767 euro rocznie. Decydując się natomiast na pracę w USA, architekt systemów informatycznych może liczyć na roczne wynagrodzenie rzędu 117,338 dolarów rocznie.

Co jest najtrudniejsze w pracy Architekta IT?

 

Praca architekta systemów informatycznych to ciągła interakcja z osobami biznesu oraz członkami zespołu IT. Dlatego też jednym z największych wyzwań jest próba połączenia dwóch, niekoniecznie kompatybilnych ze sobą koncepcji w taki sposób, by z jednej strony klient był zadowolony z efektu działania systemu IT, a z drugiej strony by zespół programistów miał komplet danych potrzebnych do zaprogramowania danego rozwiązania.

Wyłączając całe doświadczenie, ogrom wiedzy i kompetencji, jakie musi posiadać architekt IT, umiejętności miękkie takie jak komunikatywność, dobra organizacja oraz zdolność do pracy w zespole pozwoli zminimalizować ryzyko stresujących sytuacji i nieporozumień, które w pracy pod dużą presją pojawiają się nazbyt często.