Zarząd Mindbox SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 czerwca br.

Zarząd Mindbox SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 czerwca br.