/ We know how

14 powodów przez które specjaliści IT rezygnują z pracy

Wydawać by się mogło, że specjaliści IT nie mają powodów do narzekań na warunki swojego zatrudnienia. Okazuje się jednak, że wielu z nich podejmuje decyzję o rezygnacji z pracy, ponieważ ich ambicje są zdecydowanie wyższe. W poniższym artykule omawiamy 14 powodów, przez które specjaliści IT rezygnują z zatrudnienia.

 

 

Dlaczego programiści i specjaliści IT rezygnują z pracy?

 

Od lat mówi się, że specjaliści IT mogą liczyć na bardzo atrakcyjne warunki zatrudnienia: wysokie zarobki znacznie przekraczające średnią krajową, służbowe wyjazdy czy możliwość wykonywania pracy zdalnie. Firma analityczna Fluff Jobs przeprowadziła badanie na temat powodów zmiany miejsca pracy przez fachowców IT, w którym wzięły udział 1444 osoby. Z jakich powodów programiści i specjaliści IT rezygnują z pracy?

Respondenci wskazali następujące przyczyny:

 • 78% – niskie wynagrodzenie,
 • 59% – niska kultura pracy w firmie,
 • 53% – zła atmosfera w zespole,
 • 52% – brak poczucia bezpieczeństwa,
 • 48% – manager, 
 • 45% – używanie starych technologii, 
 • 43% – źle dobrany zakres obowiązków, 
 • 38% – zbyt częste zmiany dotyczące podziału ról w projekcie, 
 • 29% – niskie kompetencje współpracowników,
 • 21% – zbyt częsta rotacja pracowników,
 • 10% – niewłaściwie realizowany onboarding,
 • 7% – inne. 

źródło: Ankieta online “Dlaczego specjaliści IT odchodzą z pracy? opracowana przez No Fluff Jobs, czerwiec – lipiec 2020 r. Liczba respondentów: 1444. Błąd statystyczny 2%.
Źródło: No Fluff Jobs.

Zaskakującym elementem jest fakt, iż jako najczęstszą przyczynę wskazywano niesatysfakcjonujące wynagrodzenie zwłaszcza w odniesieniu do zarobków uzyskiwanych przez pozostałe grupy zawodowe. 

W tym samym badaniu czytamy, że aż  50% specjalistów IT zmienia pracę przynajmniej raz
na 2 lata. Im seniority jest niższe, tym częściej się to dzieje. Zdecydowanie najrzadziej na zmianę miejsca pracy decydują się liderzy.

 

 

Zbyt niskie wynagrodzenie

 

W badaniu No Fluff Jobs zbyt niskie wynagrodzenie jako powód odejścia z pracy wskazało aż 80% juniorów. Jednocześnie im wyższe było stanowisko zajmowane przez respondenta, tym liczba tych wskazań była mniejsza. Można zatem wysunąć wniosek, że na wysokie zarobki oraz benefity pracownicze w branży IT mogą liczyć przede wszystkim seniorzy oraz liderzy. Oczekiwania programistów zajmujących niskie stanowiska nie są spełniane w wystarczającym stopniu.

Osoby początkujące niejednokrotnie są zachęcane do podjęcia pracy w IT wizją bardzo wysokich zarobków. Później okazuje się, że płace wcale nie są tak wysokie, jak mogłoby się wydawać. Droga awansu zawodowego w niektórych firmach jest długa, zatem juniorzy składają podania w innych miejscach. 

 

 

Brak możliwości pracy zdalnej

 

W związku z pandemią koronawirusa zdecydowana większość firm działających w branży IT zdecydowała się na przejście na tryb zdalny. Warto zaznaczyć, że praca zdalna była stosowana w IT długo przed nadejściem pandemii – koronawirus jedynie przyspieszył ten trend.

Jeżeli firma działająca w IT nie zapewni swoim pracownikom możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej, musi liczyć się z tym, że prędzej czy później znajdą oni bardziej atrakcyjne miejsce zatrudnienia. Specjaliści IT bardzo cenią sobie możliwość wykonywania pracy z dowolnego miejsca na Ziemi.

 

 

Brak możliwości podnoszenia swoich kompetencji

 

Jeśli firma nie umożliwia podnoszenia kompetencji oraz dążenia do awansu zawodowego, może to przyczynić się do wzrostu frustracji, a w długotrwałej perspektywie – do porzucenia pracy. Zatrudnione osoby muszą mieć możliwość poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. 

Doszkalanie się pełni w branży IT szczególną rolę. Istniejące technologie są cały czas dopracowywane, dlatego nie można “zostawać w tyle”. Jeśli pracownik ma niezbędną wiedzę, jest to wartość nie tylko dla niego ale również dla zatrudniającej go firmy. Oczywiście, właściciele przedsiębiorstwa mogą obawiać się, że wykwalifikowany pracownik skieruje się do konkurencji i to jej sprzeda swoją wiedzę, jednak można podjąć szereg działań ukierunkowanych na zatrzymanie dobrego pracownika. Mowa tutaj chociażby o zaoferowaniu mu atrakcyjnego systemu kafeteryjnego rozbudowanych benefitów pracowniczych.

 

 

Brak dodatkowych benefitów oraz opieki zdrowotnej

 

Zaoferowanie pracownikom benefitów pracowniczych jest powszechnie obowiązującym standardem w branży IT. Do najczęściej oferowanych benefitów zalicza się:

 • pracownicze programy emerytalne,
 • dodatkowe płatne dni urlopowe,
 • służbowe podróże,
 • karnety na siłownię, bilety do kina lub teatru, 
 • dofinansowanie do nauki języków obcych,
 • zniżki,
 • bony żywieniowe na święta,
 • służbowy samochód i urządzenia elektroniczne,
 • prywatne ubezpieczenie medyczne i na życie, 
 • opieka zdrowotna,
 • “wczasy pod gruszą”,
 • darmowe kursy i szkolenia, 
 • preferencyjne pożyczki, 
 • dopłaty do posiłków w firmie,
 • karty przedpłacone do określonych sklepów.

Zdecydowana większość firm IT oferuje przynajmniej połowę benefitów z powyższej listy. Gdy pracodawca nie zapewnia żadnych udogodnień, wówczas jego szanse na utrzymanie wykwalifikowanych specjalistów są mizerne. 

 

 

Jak zapobiegać zwolnieniom specjalistów IT?

 

Aby w skuteczny sposób zapobiegać zwolnieniom specjalistów IT, należy:

 • zaoferować im wysokie wynagrodzenie,
 • zapewnić możliwość zdobywania nowych kompetencji,
 • jasno wytyczyć ścieżkę awansu zawodowego,
 • zapewnić benefity pracownicze,
 • zadbać o dobrą atmosferę w zespole,
 • zapewnić możliwość wykonywania pracy w sposób zdalny.

 

 

Jak szukać programistów, którzy dłużej pozostaną w firmie?

 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie procesu rekrutacyjnego powinna przede wszystkim zadbać o to, by ogłoszenie było atrakcyjne dla potencjalnych kandydatów. Zarówno obowiązki, wynagrodzenie, benefity pracownicze jak i pozostałe elementy związane z realiami pracy w danym miejscu muszą być szczegółowo opisane. Podczas rozmowy rekrutacyjnej warto również dopytać kandydata, czy myśli o związaniu się z firmą na dłużej.

Pracownik musi być także właściwie wdrożony w wykonywanie swoich obowiązków oraz otrzymać wsparcie przydzielonego mentora. Kwestią niezwykle ważną jest nawiązanie z nim pozytywnej relacji. Jeśli zatrudniona osoba będzie czuła się spełniona oraz umożliwi się jej udział w szkoleniach i kursach a także pozna ścieżkę awansu zawodowego, wtedy z pewnością dłużej pozostanie w takiej firmie.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!